Competențe Profesionale Nivel V

Tehnician controlul calității produselor agroalimentare

Calificarea Tehnician controlul calităţii produselor agro-alimentare vine în sprijinul pregătirii tinerilor care vor să se integreze pe piaţa muncii în domeniul industriei alimentare. Această calificare permite absolvenţilor să desfăşoare activităţi complexe, care implică planificarea, monitorizarea şi înregistrarea datelor în vederea asigurării calităţii produselor alimentare.
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass și îşi pot găsi un loc de muncă  ca și Tehnician laborant analize produse alimentare sau Tehnician in industria alimentara sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior.

Tehnician laborant pentru protecția calității mediului

Calificarea Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului are rolul de a forma abilităţi de bază în domeniul analizelor de laborator.
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass și îşi pot găsi un loc de muncă  ca și Tehnician in protectia mediului (tehnician ecolog), Tehnician in reconstructie ecologica, Tehnician pedolog,  Evaluator si auditor de mediu, Monitor mediul inconjurator,  Responsabil de mediu, Laborant apa potabila sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).