Competențe Profesionale nivel IV

Tehnician analize produse alimentare

Calificarea Tehnician analize produse alimentare este o calificare de nivel 4 corespunzătoare domeniului de pregătire profesională Industria alimentară, prin care elevii vor dobândi abilităţi, cunoştinţe şi deprinderi care le vor permite să-şi găsească un loc de muncă, integrându-se în viaţa socială, să-şi deschidă propria afacere sau să-şi continue pregătirea la un nivel superior. Conform COR, calificarea Tehnician analize produse alimentare își desfăşoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupă de pregătirea reactivilor, execuția analizelor materiilor prime folosite şi ale produselor finite și interpretarea rezultatelor, aplicarea şi respectarea normelor de sănătate și siguranță în laborator.
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass și îşi pot găsi un loc de muncă  ca și Tehnician laborant analize produse alimentare sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Tehnicianul ecolog şi protecţia calităţii mediului are competenţe de conservare a biodiversităţii, aplicând şi respectând reglementări în vigoare la nivel european şi internaţional privind dezvoltarea durabilă şi grija faţă de mediul înconjurător. De asemenea, are competenţe de recoltare a probelor de apă, aer, sol şi de efectuare a unor analize ale factorilor de mediu. În acelaşi timp, are competenţe de supraveghere şi control a calităţii apei potabile şi a apelor uzate, dar şi a ecosistemelor antropizate, alături de competenţe de gestionare a deşeurilor. Absolvenţii îşi pot desfăşura activitatea la diferiţi agenţi economici, în cadrul compartimentelor de Protecţia mediului, în Agenţiile de Protecţie a Mediului, în diferite parcuri şi zone protejate etc.
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass și îşi pot găsi un loc de muncă  ca și Tehnician în protecţia mediului (tehnician ecolog), Auditor de mediu, Monitor mediul înconjurător, Responsabil de mediu sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).

Tehnician chimist de laborator

Calificarea Tehnician chimist de laborator oferă o pregătire tehnică într-un domeniu larg. Practicanții unei astfel de ocupații efectuează teste chimice și fizice de laborator necesare la realizarea analizelor cantitative și calitative ale materialelor solide, lichide și gazoase, utilizate în scopuri de cercetare și dezvoltare a noilor produse, controlul calității, respectarea standardelor de mediu și în alte aplicații practice ale teoriilor chimiei. Tehnicienii chimiști de laborator culeg eșantioane și pregătesc instalațiile și aparatura necesară în vederea experimentelor, încercărilor și analizelor și le asigură execuția, fac estimări de cantități și costuri de materiale necesare realizării proiectelor, organizează întreținerea și repararea instalațiilor de cercetare.
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass și îşi pot găsi un loc de muncă ca Laborant chimist, Laborant operator centrale termice, Laborant petrolist/industria chimică, Laborant apă potabilă, Laborant petrochimist sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).

Tehnician electrotehnist

Tehnicianul electrotehnist are ca scop realizarea, montarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor electrice, supravegherea şi repararea acestor instalaţii. El identifică şi reglează aparate electrice la parametrii prescrişi, realizează tablouri şi pupitre electrice pentru instalaţii electrice, montează echipamente electrice în centrale şi staţii conform documentaţiei de montaj impuse de regulile Societăţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei, monitorizează funcţionarea unei instalaţii electrice de automatizare şi intervine în situaţii de funcţionare anormală.
Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass și îşi pot găsi un loc de muncă ca și Tehnician energetician/electrician sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).