Conform ordinului de ministru 5549 din 5 noiembrie 2021, structura anului şcolar 2021-2022 se modifică astfel:

Semestrul I (13 septembrie 2021 – 14 ianuarie 2022), structurat astfel:
[Cursuri] 13 septembrie 2021 – 22 octombrie 2021
[Cursuri] 8 noiembrie 2021 – 23 decembrie 2021
[Cursuri] 3 – 14 ianuarie 2022 (clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal)
[Cursuri] 10 – 14 ianuarie 2022 (clasele din învățământul preșcolar și primar).
Semestrul al II-lea (17 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022), structurat astfel:
[Cursuri] 17 ianuarie 2022 – 14 aprilie 2022
[Cursuri] 2 mai 2021 – 10 iunie 2021

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

*23 octombrie – 7 noiembrie 2021: vacanță pentru elevii din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal;
*24 decembrie 2021 – 2 ianuarie 2022: vacanța de iarnă pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal;
*24 decembrie 2021 – 6 ianuarie 2022: vacanța de iarnă pentru clasele din învățământul preșcolar și primar;
*15 aprilie 2022 – 1 mai 2022: vacanța de primăvară;
*11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.
Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.
Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.