Misiune

Onorându-şi statutul şi tradiţia în pregătirea generală şi profesională în domeniile Protecţia mediului, Industrie alimentară, Chimie industrială, Electric, Electromecanică, Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU” este dedicat dezvoltării personale şi profesionale a elevilor, în condiţii de calitate a procesului educaţional, asigurându-le şanse de integrare socio-profesională şi de continuare a învăţării pe tot parcursul vieţii.

Viziune

Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU” îşi propune să se constituie într-o organizaţie modernă, complexă, de dimensiune europeană, capabilă să ocupe şi să menţină prin întreaga activitate un loc de frunte în sistemul de Învăţământ Profesional şi Tehnic din Bucureşti.

Declaraţie de convingeri

Credem cu tărie în:
• Oferirea unui mediu de învăţare care să încurajeze dezvoltarea potenţialului individual şi a responsabilităţilor personale
• Respectarea diversităţii etnice şi culturale
• Realizarea de parteneriate reale cu familia elevului şi comunitatea locală.
• Dezvoltarea gândirii creative şi critice
• Oferirea de programe educative variate
• Încurajarea iniţiativei şi inovaţiei
• Implementarea noilor tehnologii informaţionale
• Implicarea în programe europene
• Crearea unui climat de învăţare caracterizat de aşteptări superioare şi o puternică etică a muncii