Mai buni cu fiecare zi

Școala este "locul de muncă" al elevilor. Și ca la orice loc de muncă, trebuie să-ți facă plăcere să mergi acolo, să te simți bine între colegi și să ai oportunități de dezvoltare personală.
De aceea, școala noastră oferă astfel de oportunități prin derularea a numeroase proiecte și programe de educație non-formală și prin implicarea tuturor elevilor în aceste activități complementare.

AN ȘCOLAR 2022-2023

Școala noastră face parte din rețeaua națională a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023, în cadrul Proiectului “Profesionalizarea carierei didactice – PROF POCU/904/6/25 Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587”, conform OME 4523/10.08.2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică.

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, având ca obiectiv general asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Site-ul proiectului PROF: https://www.eprof.ro/

Link-ul proiectului PROF – Ministerul Educației: https://www.edu.ro/PROF 

           

Obiectivul proiectului este asigurarea calității în educație și formarea profesională la nivel european și la nivelul punctelor naționale de referință.
În cadrul Proiectului ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA, EQAVET-NRP-RO 2021, la nivelul fiecărei rețele parteneriale, au loc următoarele tipuri de activități:
– activități de evaluare colegială
– aplicarea instrumentului SELFIE
– colectarea feedback-ului elevilor referitor la satisfacția privind furnizarea și evaluarea rezultatelor învățării
– participarea unor cadre didactice implicate în asigurarea calității din unitățile școlare din rețea privind autoevaluarea și evaluarea colegială și la sesiunile naționale de informare organizate în cadrul proiectului.

Pe 18 mai 2023 a avut loc la Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu”, activitatea de evaluare colegială în Rețeaua partenerială R2 – Chimie industrială, protecția mediului și industrie alimentară.
Au participat membri ai echipelor din unități de învățământ profesional și tehnic din Galați, Tulcea, Brăila, Ploiești și Botoșani. Reprezentanții școlilor din rețea s-au întâlnit cu echipa managerială și membrii CEAC ai școlii noastre, au discutat despre domeniul de evaluare ales și au vizitat școala. Activitatea a continuat cu aplicarea chestionarelor, interviuri cu profesori și elevi ai școlii.
Concluziile evaluării colegiale și redactarea documentelor activității de evaluare colegială au încheiat agenda zilei.

Elevi ai liceului nostru au participat pe 19 mai la primul eveniment al Proiectului “Young and Free”, susținut de Banca Transilvania.
Proiectul este destinat liceenilor de clasele a XI-a și a XII-a și are ca obiectiv atingerea potențialului academic al elevilor. “Young and Free” prezintă lecții practice de educație financiară & business și antrenează abilități de management al timpului, empatie și gândire critică. Elevilor de clasa a XII-a le oferă sesiuni de meditații gratuite, burse de performanță pentru continuarea studiilor și consiliere profesională pentru viitor, pe lângă oportunitățile de angajare generale ale tuturor elevilor participanți la proiect.
Evenimentul a avut loc la STUP, care este un one-stop-shop fizic dedicat susținerii comunității antreprenoriale.

Elevii claselor a IX-a B și a XI-a F

Elevii clasei a IX-a F

Încă un pas în participarea noastră la Vânătoarea de lecturi! Pe 26 aprilie am fost cu echipa calificată, de la clasa a 11 a B (Romanescu Raisa, Burlacu Alexandra, Burtea Alexandra, Neagu Ionuț, Lolea Adrian, împreună cu prof. coordonator Ioana Grosuleac și bibliotecar Valentin Buică) la Biblioteca Ion Neculce, unde am fost primiți cu multă generozitate și am căutat plini de curiozitate și entuziasm cărțile necesare proiectului.

Programul Național “Săptămâna Verde”, structurat în acord cu prevederile Raportului “Educaţia privind schimbările climatice şi mediul în şcoli sustenabile”, elaborat de către grupul de lucru de la nivelul Administraţiei Prezidenţiale conform Strategiei Naţionale privind Educaţia pentru Mediu şi Schimbări Climatice 2023-2030, are ca obiectiv derularea de activităţi educaţionale care să contribuie la prevenirea schimbărilor climatice şi la protejarea mediului, la dezvoltarea competenţelor elevilor de investigare inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare şi la formarea unor comportamente responsabile faţă de mediul înconjurător prin activități diverse.
În școala noastră, Programul Național “Săptămâna Verde ” s-a derulat în perioada 24-28 aprilie 2023 si a inclus activități cu teme variate: exploatarea iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, risipa alimentară, managementul deșeurilor, consumul și producția sustenabile, biodiversitatea, pădurile și viața terestră, apele și viața acvatică, catastrofele naturale, energia verde, justiția socială etc.

În urma dezbaterilor pe baza filmelor educative vizionate, elevii au creat în cadrul atelierelor de lucru, materiale cu impact ecologic pe care le-au expus.

Alimentația Bio/ STOP risipei alimentare!

Jurnal de grădinar

Grădina Botanică, Parcul Herăstrău, Delta Văcărești, excursie Brașov

Vizite la  Universitatea București, Facultatea de Geografie, Facultatea de Biologie, Universitatea Politehnica București, Institutul de Meteorologie și Hidrologie, Stația de tratare a apei Roșu, Muzeul Antipa

Voluntariat pentru o clasă curată și pentru o școală verde

Activități non-formale derulate la orele de dirigenție de voluntari de la Organizația Salvați Copiii-jocuri de rol, ateliere de lucru etc. Voluntarii sunt studenți la Facultățile de Pedagogie, Psihologie etc.și activitățile derulate în cadrul acestui program se subscriu prevederilor contractului de voluntariat.

În săptămâna 20-24.03.2023, elevii clasei a X-a E Profesională, domeniul Chimie Industrială, calificarea profesională Operator industria de medicamente și produse cosmetice, au desfășurat stagiul de practică prevăzut de grafic în cadrul fabricii de medicamente Zentiva.

În cele cinci zile de practică, elevii au efectuat activități specific – protecția muncii, standardele ce trebuie respectate, pregătire teoretică – prezentare ppt și diferitele etape necesare fabricării medicamentelor – etichetare, ambalare, lucrul pe linia de producție la ambalare și depozitare. Elevii au fost foarte încântați de experiență, următoarea săptămână când au revenit la școală arătându-i doamnei diriginte fotografii din timpul practicii și împărtășindu-i fiecare ce a lucrat și cu ce amintiri a rămas. Interacțiunea cu angajații fabricii a fost, de asemenea, o experiență din care au avut de învățat despre relaționarea cu alte persoane în context profesional, aceștia oferindu-le constant ajutorul, alături de doamna profesoară Ramona Marcu. Pentru că practica poate  constitui rampa de lansare spre o carieră în domeniul în care s-au pregătit, elevii o tratează cu seriozitatea cuvenită.

Campania globală anuală GLOBAL MONEY WEEK, a XI-a ediție, 20-26 martie 2023

GMW este o campanie globală anuală de conștientizare a importanței ca tinerele generații să devină conștiente de importanța educației financiare și să dobândească preogresiv cunoștințele, abilitățile, atitudinile și comportamentele necesare securizării și securității financiare.

În cadrul acestei campanii globale, pe 23 martie, clasele a IX -a E și F, coordonate de doamnele profesoare Cîțescu Petruța Cristina și Caracudă Maria Aura, au participat la Concursul European Money Quiz.

European Money Quiz, parte a concursului European Money Week lansat la nivelul Federației Bancare Europene și sub brandul Global Money Week, este un concurs naţional care urmărește testarea cunoștințelor financiare în rândul elevilor cu vârsta între 13-15 ani ani și care a avut loc joi, 23 martie 2023, ora 12:00, într-un eveniment online live susținut pe Kahoot!, o platformă de învățare online, și Zoom. Evenimentul național, European Money Quiz, a făcut parte din programul Campaniei globale anuale Global Money Week, 20-26 martie 2023.

În România, concursul este organizat, în fiecare an, de Asociaţia Română a Băncilor (ARB), în parteneriat cu Institutul Bancar Român (IBR).

Pentru a susține cadrele didactice în activitatea lor, cu un impact semnificativ asupra dezvoltării armonioase a copiilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară a editat un nou număr al revistei online EduFin.

Cu ocazia Zilei Educației Financiare, ING Bank a realizat un film educativ, având ca temă principală educația anti-fraudă și cum se pot proteja elevii de fraudele financiare online.

Programele Junior Achievement susțin educația formală prin furnizarea de programe educaționale complementare pentru îmbunătățirea participării școlare, programe de dezvoltare personală, de orientare profesională, de educație financiară și multe alte proiecte. Acestea se derulează la clasă ca extracurricular, la dirigenție și, mai rar, în regim de CDȘ.

La clasele a IX-a F, a X-a E și a XII-a A se derulează următoarele proiecte și programe în parteneriat cu Junior Achievement România:

1.Cheia succesului – Elevi 2022-2023
2.Credite inteligente – Elevi 2022-2023
3.Finanțele mele – Elevi 2022-2023 (B)
4.ORIENTARE PROFESIONALĂ – Învață programare! – Elevi Liceu 2022-2023
5.ORIENTARE PROFESIONALĂ – Jobs in Tech – Elevi Liceu 2022-2023
6.ORIENTARE PROFESIONALĂ – JobsLand – elevi
7.ORIENTARE PROFESIONALĂ – Succesul profesional – Elevi 2022-2023
8.WiSTEM2D – Elevi Liceu 2022-2023
9.Educație pentru sănătate, nutriție, sport și prevenție

Proiecte încheiate, implementate în parteneriat cu Junior Achievement România:
1.Proiectul ,,Girls Go Circular”, proiect finanţat de Uniunea Europeană, destinat dezvoltării competenţelor digitale și de leadership ale elevilor în timp ce învaţă despre economia circulară a alimentelor, a obiectelor de vestimentaţie, a metalelor, a maselor plastice, a dispozitivelor electronice sau despre schimbările climatice, a fost implementat la clasa a IX-a E de doamna profesoară Dumitru Florina și la clasa a XI-a A de doamna dirigintă Constantin Daniela Antoanela.

20 – 24 Mars 2023 – Semaine de la langue française et de la Francophonie

La 20 martie 2023  am celebrat 30 de ani de la aderarea României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei ( Organisation internationale de la Francophonie (OIF)).

Elevii din clasele a IX-a G, a X-a D și a XI-a C au desfășurat mai multe activități în cadrul proiectului “Focus Francophonie”: La Francophonie dans le monde – prezentări PPT; Les couleurs de la Francophonie (colaje, desene etc. – expoziție); Jeux de lecture; Ça y est! (concurs de creații literare/ muzicale/dans/teatru/fotografie etc.). De asemenea,  profesorii coordonatori au participat la conferința «L’enseignement du français et la francophonie: enjeux pédagogiques, contextes d’apprentissage et outils d’enseignement », organizată  de  Institut français de Roumanie à Bucarest cu sprijinul Ministerul Educației – România și al Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

#România30AniFrancofonie #Roumania30AnsFrancophonie #francofonie #francophonie

În săptămâna 27 februarie – 3 martie 2023, la Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu s-au desfășurat diverse activități în cadrul săptămânii ȘCOALA ALTFEL:

VIZITE LA MUZEE

Muzeul Național de Istorie a României – elevii claselor a XI-a A, D, a XII-a A și B

Muzeul Jucăriilor – elevii claselor a XI-a A, D, a XII-a A și B

Muzeul Național de Artă – elevii clasei  a IX-a C

Muzeul Cotroceni – elevii clasei a IX-a E, a X-a B, C

Muzeul Satului – elevii clasei a IX-a C

Muzeul BNR – elevii clasei a X-a A

Muzeul de Geologie – elevii claselor a IX-a E, a XI-a D și a XI-a F

Muzeul Național Tehnic Prof. dr. Dimitrie Leonida – elevii clasei a XI-a E

Muzeul Național al  Ţăranului Român – elevii claselor a XI-a A, a XII-a E

Atelier ”Oamenii care aduc viitorul – artiștii avangardei în Galeria de Artă Românească Modernă” – elevii clasei a X-a A

PIESE DE TEATRU

 Elevii clasei a X-a A

 A ȘAPTEA ARTĂ 

Vizionări de filme – elevii claselor a IX-a B, C, a X-a A, a XI-a A, E

VIZITĂ LA UNIVERSITATE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI – elevii claselor a XI-a B și a XI-a E, F

CASA EXPERIMENTELOR

De ce se întâmplă?! – elevii clasei a IX-a F

POLIȚIA DE FRONTIERĂ

Elevii clasei a XI-a B

ȘCOALA SUPERIOARĂ DE AVIAȚIE

Elevii claselor a XI-a B, a XII-a A și a XII-a D

LA PAS PRIN …

Prin parc – Elevii claselor a IX-a A, B, C, F, a X-a A, B, C, D, a XI-a B, D, E

Descoperă Bucureștiul pas cu pas – Elevii claselor  a X-a A și a XI-a E.

La Cărturești – Elevii clasei a IX-a C

Să ne cunoaștem țara/Excursie BRAȘOV – Elevii claselor a IX-a F, a XI-a B, D, a XII-a A, D

ACTIVITĂȚI ÎN ȘCOALĂ

Secretele activității de poliție și investigație – Elevii claselor a IX-a A, C, F, a XII-a A

Să ne cunoaștem/Teste de personalitate – Elevii claselor a IX-a B, F

Măsuri de prim-ajutor/ Crucea Roșie – Elevii clasei a X-a B, D

Muzica clasică – o provocare pentru generația noastră – Elevii clasei a IX-a C

Atelier de creație – Un Altfel de Mărțișor – Elevii claselor a IX-a A, B

Economisirea resurselor – un mod de viață/ Poluare sau Reciclare – Elevii clasei a IX-a B

Plantele medicinale, sănătate din natură – Elevii clasei a IX-a B

Atelier quilling – Elevii clasei a X-a A

Jocuri interactive – Elevii claselor a IX-a B,  a X-a A

Siguranța în trafic – Bikers for Humanity Școala Moto Altfel – Elevii clasei  a X-a D

Chimia – Regina științelor – Elevii clasei  a IX-a C

Clubul de lectură/ Să scriem corect – Elevii clasei  a XI-a A

Economia circulară a alimentelor; Atitudine, postură, prejudecată – Elevii clasei  a XI-a A

Fotbal – Elevii clasei  a IX-a B

Fenomene ciudate întâlnite în România- Elevii clasei  a IX-a F, a XII-a E

eLiberare este un proiect educațional pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane și a exploatării sexuale în România derulat la dirigenție la clasele a IX-a B, C, F, a X-a B, D și a XII-a A.

Concursul regional ”Vânătoarea de lectură în biblioteci” ediția a II-a, este înscris în calendarul CAER al Ministerului Educației la nr. 146 și vizează dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor, promovarea lecturii, colaborarea cu bibliotecile publice și asigurarea egalității de șanse a elevilor proveniți din medii culturale, economice și sociale diferite prin facilitarea accesului la informație prin intermediul structurilor info-documentare (biblioteci școlare, centre de documentare și informare – CDI, biblioteci publice).

Obiectivul general al Concursului este dobândirea, dezvoltarea și demonstrarea competențelor de lectură și a competențelor digitale ale elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar, utilizând eficient resursele structurilor infodocumentare din propriile unități școlare și din bibliotecile publice.

Etapa pe școală, (ianuarie-februarie) a concursului “Vânătoarea de lecturi în biblioteci” a adunat la start opt echipe de elevi ai claselor  9 A,B; 10 A,B,D; 11 A,B,C,E pline de entuziasm, care au primit trei mesaje iscusit alese, din partea organizatorilor. Misiunea elevilor era să le citească, apoi să găsească fiecare echipă câte o carte care să conțină o idee, un aspect, o situație care să se asemene cu ceea ce conținea mesajul primit. Sub îndrumarea prof. coordonatori, Ioana Grosuleac, Irina Ene, Nicoleta Mitea  și  Ana-Maria Bădița și cu ajutorul dlui bibliotecar prof. Valentin Buică, echipele au căutat în biblioteca liceului cartea cea mai potrivită cu mesajul ales. Pozele din timpul căutării demonstrează bucuria și interesul cu care tinerii cititori au descoperit “comorile” de pe rafturile cu titluri foarte variate. Următoarea etapă, cea mai solicitantă, a fost realizarea proiectului – o copertă sau un poster care să reflecte legătura dintre cartea găsită și mesajul ales.

Echipele au trecut cu bine și de această probă, și au depus toate materialele solicitate juriului.

Ziua Națională a Lecturii, a creat cadrul necesar pentru desfășurarea de evenimente și activități  specifice, printre care și evaluarea etapei pe școală a concursului.

Echipa câştigătoare este cea cu numărul 4 (clasa 11 B), formată din elevii: Burlacu Alexandra, Burtea Alexandra, Lolea Adrian, Neagu Andrei Ionut și Romanescu Raisa Ioana, rezultatul obţinut -100 puncte, reprezentând criteriul de participare în etapa următoare.

Astăzi, de Ziua Națională a Lecturii, am citit împreună la clasa a IX-a A, a IX-a B, a IX-a F. 💗📖💗

Apoi, am descoperit cât de importante sunt fișele de lectură ca instrumente pentru păstrarea vie a celor citite în mințile și inimile noastre.

Partea cea mai distractivă a fost concursul de fotografii ,,Cartea – personaj principal,, prin care elevii și-au demonstrat talentul fotografic și sufletele de artiști 🎨

De Valentine’s Day, bobocii de la 9A au făcut concurs Miss și Mister Popularitate 💗💗🏆🏆

Pe câte o inimioară, s-a votat în mare taină cel mai popular din clasă, apoi dna dirigintă, prof. Ioana Grosuleac a numărat voturile și a împărțit diplomele câștigătorilor. Băieții au cumpărat, cu multă generozitate, flori fetelor 💗

Numărul mare de premianți arată cât de mult ne iubim, de fapt, și că deja suntem o echipă 💗🏆

Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Știinta și Ingineria Materialelor, Secția Ingineria Mediului, a  organizat în perioada 9-10 Februarie 2023 cea de-a V-a editie a concursului ”MEDIUL – O ȘANSĂ A VIITORULUI”, eveniment dedicat elevilor și cadrelor didactice pasionați de protecția și conservarea mediului.

În acest an concursul a cuprins 4 secțiuni: prezentare orala, poster, fotografie, creație. Elevii participanți au fost îndrumați de prof. Adochiței George Marius, prof. Mitroi Mihaela  Cerasela, prof. Lungu Daniela, prof. Buta Otilia Cristina , prof. Tudor Oana și prof. Calotă Anda .

În cadrul parteneriatului pe care Jandarmeria Română l-a încheiat cu Ministerul Educației, în perioada februarie-mai 2023, la Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” se vor desfășura activități educative de prevenție a faptelor antisociale.

În baza acestui parteneriat, pe 6 februarie, au fost derulate primele activități cu Jandarmeria Română.

Clasele a X-a D, a XI-a C, a XI-a E și a XII-a C au participat, luni, 6 februarie 2023, la activități derulate în școala noastră de trei reprezentanți ai Jandarmeriei Române.

Elevilor le-au fost prezentate misiunea și activitățile jandarmeriei, precum și reguli de prevenție a faptelor antisociale.

Elevii au vizionat un film de prezentare a acestei structuri din Ministerul de Interne și au fost informați cu privire la unitățile de învățământ care pregătesc elevi pentru a lucra în cadrul Jandarmeriei.

În scopul prevenirii și combaterii faptelor antisociale, elevilor le-au fost prezentate regulile de bază ale comportamentelor corecte și atitudinile pe care toți cetățenii trebuie să le adopte în societate pentru a preveni situațiile de risc.

Aceste acțiuni au fost bine primite, atât de corpul profesoral, cât și de elevi.

“Pentru a crea oameni care gândesc, trebuie să creăm mai întâi oameni care citesc.” (Matei Vișniec)

“Ziua Internațională a Cititului Împreună” / World Read Aloud Day (WRAD) a fost inițiată de LitWorld, o organizație nonprofit fondată în anul 2007. Această inițiativă reunește, într-o singură zi, oameni de toate vârstele pentru a sărbători împreună cititul cu voce tare, în special, în această zi, și lectura, în general.

Tema de anul acesta a fost „O carte, O voce, Multe urechi.”

Astazi, 1 februarie 2023, elevii și profesorii de la Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” au citit împreună.

Și pentru că pe 1 februarie s-au împlinit 171 de ani de la nașterea lui I. L. Caragiale, am ales să citim cu voce tare și fragmente din comediile lui Caragiale.

Am citit, de asemenea, poezii și fragmente din nuvelele și romanele unor poeți și prozatori români.

Ziua de 24 ianuarie rămâne o filă mereu deschisă din cartea istoriei noastre naţionale, din 1859 încoace prin marele eveniment, cel al Unirii Principatelor Române. Alexandru Ioan Cuza este cel care a condus pentru prima dată două ţări româneşti, diferite în acele vremuri, Moldova şi Ţara Românească dar care s-au unit la 24 ianuarie, 1859. Pentru marcarea acestui eveniment, dar și cu scopul prețuirii valorilor istorice, biblioteca școlară în colaborare cu catedra de istorie, au organizat un Proiect educațional dedicat tinerilor noștri liceeni, intitulat „Unirea Principatelor în percepția tinerei generații”.

La Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” din București  s-a desfășurat, în perioada 09-13.01.2023, Proiectul educațional Dor de Eminescu.

Partenerii au fost  Clubul de lectură Nenibook (prof. Grosuleac Ioana) și Biblioteca școlară (prof. Buică Valentin-Adrian).

Cadrele didactice din aria curriculară Limbă și comunicare au îndrumat clasele a IX-a A, B, C, a X-a A, B, D,  a XI-a A, B, C, D, E, F, a XII-a A, C, D și au realizat o serie de activități: o expoziție de desene/picturi inspirate din lirica eminesciană, vizionarea de materiale video sau audio despre personalitatea lui Mihai Eminescu, precum și secvențe în interpretarea unor mari actori. De asemenea, elevii au recitat poezii în limbile română, engleză, franceză și spaniolă. Au fost valorificate cărțile  din bibliotecă prin realizarea unei expoziții tematice – Eminescu la ceas aniversar și prin lectura cu voce tare a textelor preferate. Elevii talentați au scris creații proprii (poezii, eseuri, compuneri etc.).

Echipa de proiect: Grosuleac Ioana, Constantin Daniela-Antoanela, Mircea Elena, Ene Irina-Natașa, Buică Valentin-Adrian, Mitea Nicoleta, Gașpar Adriana-Elena

Coordonator: Bădiță Ana-Maria

An de an, elevii școlii noastre își demonstrează creativitatea în împodobirea claselor în tradiționalul stil al sărbătorilor de iarnă. După ce s-au bucurat toată luna decembrie de veselia globulețelor și a ornamentelor, de strălucirea luminițelor din brăduț și de atmosfera de sărbătoare pe care fiecare colectiv și-a creat-o în sala de clasă, astăzi elevii noștri au fost recompensați în cadrul celor trei etape ale concursului: “Cea mai frumoasă clasă“, “Cel mai frumos împodobit pom de Crăciun” și … “Cea mai bună plăcintă tradițională“!

Felicitări, copii!

Împreună cu o parte din elevii clasei a XI a E, în data de 15 decembrie 2022 am vizitat Târgul de Crăciun deschis în incinta Parcului Drumul Taberei.

Această activitate extrașcolară, desfășurată în intervalul orar 15-19 a avut menirea de a marca intrarea în perioada sărbatorilor care încheie anul.

Cu această ocazie ne-am reamintit împreună datini, tradiții, am degustat preparate tradiționale, ne-am bucurat de feeria luminilor și culorilor specifice sarbătorilor de iarnă.

Mici bucurii, noi între noi… elevii clasei 9B!

Gânduri așternute pe hârtie în prag de sărbătoare, de către elevii clasei 9B!

Totul a început cu… atelierul lui Moș Crăciun! Spiridușii din clasa a IX-a F s-au gândit și s-au tot gândit cum să-și  încânte părinții la ultima ședință din acest an! Cu răbdare și  dragoste 😁 s-au pus pe treabă: au creionat oameni haioși de zăpadă, i-au pictat și au înfrumusețat desenele cu globulețe vesele. Apoi au căutat legende despre iarnă sau de ce zăpada este albă, mici povestioare despre sfinții lunii decembrie – Sântandrei și San Nicoară, superstiții și obiceiuri. Într-o atmosferă de sărbătoare au cântat colinde, au povestit părinților din legendele citite și le-au dăruit micul, dar valorosul lor semn de prețuire.

În cadrul parteneriatului cu UNESCO, elevii clasei a XI-a E au participat în data de 10 decembrie la activitatea organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. Elevii au vizionat materiale informative și educaționale despre Carta drepturilor omului, primind și o miniatură a acesteia. Au avut loc discuții pe tema unor articole din Carta Drepturilor Omului considerate de interes de către elevi.

Elevii clasei a XI-a F, calificarea Operator industria de medicamente și produse cosmetice, s-au implicat într-o activitate practică pe cât de frumoasă, pe atât de utilă: au preparat săpun handmade. Săpunul a fost realizat prin metoda de saponificare la rece, o metodă folosită în cazul produselor de calitate superioară.

În vederea reprezentării, promovării și protejării limbii, culturii și civilizației naționale, Casa Corpului Didactic a Municipiului București a lansat proiectul educațional transnațional ”CITEȘTE DIASPORA”.

În acest context, Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu s-a implicat  în perioada 15 noiembrie – 13 decembrie 2022, în activitatea de voluntariat ”Fii donator de carte!”, ce a avut ca scop dotarea cu cărți a bibliotecilor școlilor românești și a asociațiilor românilor din diaspora.

Astfel, au fost strânse, prin implicarea cadrelor didactice și a elevilor de la clasele 9A, 9C, 11E și 12E și ulterior donate prin intermediul bibliotecii școlare,  87 de cărți noi sau în stare foarte bună, din următoarele categorii:

  • literatură pentru copii – nivel preșcolar, primar și gimnazial;
  • carte școlară (auxiliare, ghiduri, manuale de limba română);
  • carte interactivă (jocuri educative, cărți de colorat, benzi desenate )
  • enciclopedii și biografii ale unor personalități culturale românești.

 

Vineri, 09.12.2022, elevii claselor a IX-a A și a XI-a B ne-au împărtășit din imaginația și creativitatea lor confecționând căsuțe din turtă dulce sub “bagheta” doamnelor diriginte.

Copiii au petrecut timp împreună, au colaborat, în echipe, la asamblarea căsuțelor ca din poveste și au simțit spiritul adus de Moș Nicolae în această săptămână oferindu-și cadouri reciproc.

Din juriile celor două concursuri au făcut parte, alături de domnii directori – George Adochiței și Cerasela Mitroi, dna profesor responsabil cu activitatea extrașcolară Elena Mircea, doamnele diriginte Ioana Grosuleac și Otilia Buta, doamna profesoară Irina Ene și elevi ai claselor a XI-a G și a XII-a D.

Felicitări, copii!

Astăzi, 08.12.2022, CPECA Sector 3 a continuat seria activităților de prevenire și combatere a consumului de substanțe interzise. La activitate au participat clasele a IX-a A și a X-a A, E.

În cadrul activităților, elevii au vizionat filme educative pe tema prevenirii și combaterii consumului de droguri legale și substanțe interzise de către adolescenți. La activitate au fost folosite și dispozitive care simulează consumul de diferite substanțe, fie ele droguri legale sau ilegale-ochelari speciali.

“Toata lumea îl iubește pe Sfântul Nicolae, pentru că Sfântul Nicolae îi iubește pe toți.”

(Fr. Andrew Phillips)

Nicolae cel studios a poposit la copiii cuminți din Nenițescu !!

“Am o casă printre ramuri
Am un sat întreg de neamuri,
Am un codru, o câmpie
Am un grai ce-mi place mie.

Am un plai ca din poveste,
Altul mai frumos nu este.
El mi-i drag până la stele
Şi pân dincolo de ele.”

(Am un plai ca din poveste – Grigore Vieru)

An de an sarbătorim, alături de întreaga ţară, Ziua de 1 Decembrie ca Ziua Naţională a României. Anul acesta, activitățile dedicate zilei de 1 Decembrie din școala noastră s-au desfășurat sub deviza „În Unire stă Puterea!”.

Activitatea intitulată sugestiv „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”, desfășurată de către diriginți la nivelul claselor (a IX-a A, B și F, a XII-a A) și în cadrul căreia elevii au „transmis” mesajele lor țării noastre, a fost dublată de o „Horă a Unirii” în trei culori ( vezi video), pe fundalul muzical binecunoscut, pe versurile poetului Vasile Alecsandri, cu elevi de la clasele a IX-a și a X-a, purtând culorile tricolorului: roșu, galben și albastru.

În paralel și în mod inedit, clasa a IX-a B a pregătit surprize dulci, o varietate de deserturi tradiţionale obișnuite la mesele festive ale românilor: chec cu nucă, gogoși pufoase, salam de biscuiți, nuci umplute cu cremă de ciocolată și rom, fursecuri cu jeleu de fructe și ciocolată.

 

Uniți, elevii claselor a IX-a B și a IX-a F, au muncit la decuparea și colorarea mesajului nostru: ÎN UNIRE STĂ PUTEREA!

Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie?

Clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a F și a XII-a A

24.11.2022

Pornim de la premisa că nu mai putem să închidem ochii în fața efectului pe care noi oamenii îl avem asupra Pământului. Deci, ne dorim să le deschidem ochii copiilor în fața posibilităților de acțiune. Să plantezi semințe de schimbare nu este mereu ușor, dar îngrijite, ele cresc, înfloresc, și ajung să fie ceva minunat.
Prin aceste lecții, elevii clasei a IX-a C sub îndrumarea doamnei diriginte Mariana Georgescu, au dorit să arate că putem deveni mai conștienți, ne putem modifica cu toții comportamentele și ne putem asuma responsabilitatea de a trăi în armonie cu natura.
Când obiceiurile bune legate de reducerea consumului și a deșeurilor sunt formate devreme, ele devin mai ușor de pus în practică de-a lungul întregii vieți. Astfel se formează o nouă generație în care aceste obiceiuri sunt o normalitate.

Miercuri, 23.11.2022, elevii clasei a XI-a C au participat la Cea mai mare lecție din România – Cum deosebim faptele de opinii în mass-media?( World s Largest Lesson, noiembrie 2022). Activitatea a beneficiat de resurse puse la dispoziție de Centrului pentru Jurnalism Independent și UNICEF România.  Elevii și-au dezvoltat abilitățile critice, precum și capacitatea de a distinge între fapte și opinii, să deosebească ce e fake și ce e news.

Într-o zi de noiembrie, elevii clasei a XI-a A însoțiți de doamna dirigintă Constantin Daniela, au vizionat  piesa ,,Enigma Otiliei” la Teatrul Nottara din București. Piesa  face parte dintr-o listă de spectacole finanțate cu fonduri norvegiene, în cadrul proiectului ,,Teatrul, o nouă normalitate REINVENTARE” , proiect ce se adresează liceenilor, tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție socială și profesorilor.

Activitatea privind prevenirea și combaterea violenței împreună cu Poliția Capitalei  – clasele a XI-a B, a XI-a D și a XI-a E.

Proiect educativ antiviolență, antibullying și antidrog

Catedra de limba franceză a organizat în ziua de 18 noiembrie 2022 activitatea “France -Culture virtuel”, având ca grup țintă elevii claselor a IX-a C, a IX-a G, a XI-a D și a XII-a E. 

Prof coordonatori: Bădiță Ana-Maria, Mitea Nicoleta, Buică Valentin, Ene Irina

Motto: “ESTE LUMEA NOASTRĂ, SĂ ACȚIONĂM ÎMPREUNĂ!
Săptămâna Educației Globale 2022  promovează activitățile în cadrul temei generale a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), cu un accent special pe domeniile privind PACEA și PARTENERIATUL.

Clasa a IX-a F împreună cu doamna dirigintă Nica Mădălina, a încheiat SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE printr-o excursie la munte, activitate ce se bazează pe cele cinci arii-cheie ale planului global: OAMENII, PLANETA, PROSPERITATEA, PACEA ȘI PARTENERIATELE.

Activitatea a pus în prim-plan:

OAMENII= elevii clasei, părinții acestora, persoanele întâlnite în această zi, prin educarea abilității de a interacționa, prin formarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți;

PLANETA = drumul București- Sinaia, orașul Sinaia, Cota 1400 și Cota 2000, văzute în culorile unei toamne târzii, promovând dragostea pentru natură;

PROSPERITATEA = vizită la Castelul Peleș și la Mănăstirea Sinaia, cultivând interesul față de istorie și cultură;

PACEA = fără de care nu puteam merge în această excursie, pacea din-năuntrul nostru (Mănăstirea Sinaia), cunoașterea și aplicarea normelor de comportare în societate;

PARTENERIATUL = dezvoltarea comportamentelor de cooperare prosocială, educarea abilității de a interacționa cu alții.

A fost o zi cu amintiri frumoase, cu prietenii legate mai strâns, cu zâmbete și multe, multe fotografii!

Elevii claselor a IX-a F și a XII-a E, domeniul Electric, au acceptat propunerea lansată de NOARK și s-au înscris la concursul “NOARK SUSȚINE ȘCOLILE PENTRU A-ȘI TRANSFORMA VISELE ÎN REALITATE”.

După două săptămâni de “Învățăm, muncim și ne distrăm!”, deviza micilor electrotehniști, din mâinile lor a ieșit ….un minunat părculeț de distracții, pus în mișcare prin circuitul electric realizat.

Vă invităm să vă bucurați alături de noi și… SĂ NE VOTAȚI!

15 noiembrie – Ziua prevenirii dependenței și abuzului de substanțe

 În cadrul campaniei 19 zile de activism – Prevenirea abuzului și violenţei asupra copiilor și tinerilor am organizat în data de 15 noiembrie o întâlnire cu elevii claselor a XI- a D și a XI-a E pe tema “Prevenirea dependenței și a abuzului de substanțe”.

Elevii au vizionat materiale informative și educaționale despre drogurile licite și ilicite,  aflând informații despre tipurile de droguri care stimulează, deprimă sau perturbă activitatea sistemului nervos central.

Au fost vizionate materiale despre efectele fizice, psihice și efectele pe termen lung pentru substanțe ca Tutun, Alcool, Cannabis, Ecstasy (MDMA),  Amfetamina, Ketamină, Cocaona, LSD, Solvenți, Heroina, Substanțe etnobotanice. Tot prin intermediul acestor materiale, elevii au conștientizat informații despre tulburarile asociate consumului de droguri: Dependența,  Toleranța și Abstinența (Sevrajul), precum și cum poate fi recunoscut un consumator de droguri.

Proiectul a fost coordonat de prof. Spânu Ana-Maria, în calitate de dirigintă a clasei a XI-a E,  cu participarea  prof. Ene Irina în calitate de dirigintă a clasei a XI-a D.

15 noiembrie – Ziua prevenirii dependenței și abuzului de substanțe

Pe aceeași temă “Prevenirea dependenței și a abuzului de substanțe”, elevii clasei a XI-a A, sub îndrumarea doamnei profesor Nica Mădălina, au discutat despre substanțele care dau dependență, fără a fi substanțe interzise, au identificat folosind ca sursă Internetul, beneficiile cât și efectele fizice, psihice și efectele pe termen lung ca urmare a folosirii acestor substanțe și au dezbătut cum poate fi prevenit abuzul, pentru a un deveni dependență. Au fost dezbătute materiale informative și educaționale, pe baza acestora realizându-se prezentări/ colaje/ desene în format electronic.

 

Prevenirea pericolelor T.I.C.

Pe  tema “Prevenirea pericolelor T.I.C.”, elevii clasei a IX-a F, sub îndrumarea doamnei profesor Nica Mădălina, au vizionat filmulețele educative “Întâlnirile offline. Curiozitate și pericole”, „ Limitează accesul la datele personale ” și „Analizează bine înainte de a distribui ceva online” și au dezbătut pe baza datelor statistice și a informațiilor oferite de Salvați Copiii pe site-ul https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/siguranta-pe-internet.

Copiii au identificat rețelele sociale folosite, care este cea mai importantă problemă pe care o ridică utilizarea acestora, ce înseamnă DATE CU CARACTER PERSONAL, de ce datele cu caracter personal trebuie protejate, care sunt modalitățile în care pot dezvălui date personale pe Internet și ce informații trebuie să rămână confidențiale atunci când folosim calculatorul. La finalul  activității a fost completat un chestionar pentru fixarea noilor informații.

Justiția pentru minori și copiii privați de libertate

“Abuzul și violența împotriva copiilor și tinerilor continuă să fie un fenomen la nivel mondial, care încalcă drepturile copiilor, afectează dezvoltarea sănătoasă a acestora și se regăsește la toate nivelurile sociale, de la domiciliu până la sistemele educaționale, de sănătate și justiție. Campania are drept scop mobilizarea și încurajarea activităților locale și naționale pentru o mai bună prevenire a fenomenului. Folosind procesul de construire a coalițiilor generate de Campania 19 zile, putem spori solidaritatea și activismul pentru a crea un angajament la nivel mondial pentru încetarea violenței împotriva copiilor și a tinerilor până în 2030.” sursa FICE ROMÂNIA

Pe 18 noiembrie, cu ocazia  “Zilei mondiale pentru prevenirea violenței”, elevii clasei a IX-a B, sub îndrumarea doamnei profesor Nica Mădălina, au  identificat cauzele și sursele de stres care duc la violență, urmările fizice și psihice – pe termen lung, comportarea copiilor maltratați acum și mai târziu, ca adulți. Au fost realizate postere/ desene/ prezentări pe această temă și au fost premiate cele mai sugestive și de impact lucrări.

În cadrul campaniei 19 zile de activism – “Prevenirea abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor”, elevii clasei a XI-a C au ales din calendarul campaniei tema 6 Prevenirea pedepselor corporale.   S-a desfășurat în data de 10.11.2022, la ora de dirigenție,  și au participat  24 de eleviAu fost organizate mai multe tipuri de activități, cum ar fi: realizarea de eseuri tematice, dezbateri pe baza materialelor prezentate (https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectie-impotriva-violenteihttps://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/RomanianQuestionAnswer.pdf ). Elevii au notat pe bilețele, individual și anonim, părerea în legătura cu pedepsele corporale și au susținut pe grupe soluții pentru prevenirea acestora. Obiectivele urmărite au fost de informare și prevenire a abuzurilor, de stopare a violenței împotriva tinerilor.

 

Vizita clasei a XI-a B la societatea Prodal 94 SRL, companie de top pe piața  băuturilor  spirtoase  din România.

Activitățile de antibullying au scopul de a facilita crearea unui climat de siguranță în unitatea de învățământ, bazat pe respectarea persoanei, nediscriminare, motivarea pentru învățare și asigurarea stării de bine a elevilor în școală.
La nivelul unității noastre școlare s-au derulat mai multe activități destinate prevenirii și combaterii fenomenului de bullying, pe mai multe paliere: –“Săptămâna antibullying”, care a inclus și “Ziua internațională împotriva violenței și antibullyingului în școală” din calendarul UNESCO (prima zi de joi din luna noiembrie), proiect derulat la orele de dirigenție, în timpul cărora elevii au fost antrenați în dezbateri susținute de materiale vizuale, filme educative și de prezentarea unor fragmente din literatură care abordează acest subiect (31.10-04.11.2022);
– discuții cu elevii, coordonate de doamna consilier școlar, pe marginea unor filme de scurt-metraj realizate de specialiști de la Organizația “Salvați copiii” – clasele a IX-a A, a X-a E, a XI-a F, a XI-a E, a IX-a B (02.11.2022);
– activități practice și jocuri de rol cu voluntari de la Organizația “Salvați Copiii”- a IX-a C + a X-a A, a IX-a B + a XI-a E, a X-a E + a X-a B + a IX-a F, a XI-a B + a XI-a D, a XII-a A + a X-a D (04.11.2022).

 

Clasa a IX-a A, a IX-a B și a XII-a A

În perioada 17 octombrie – 4 noiembrie, clasele  a IX-a B, a X-a A, a X-a D, a XI-a A, a XI-a B și a XI-a E au participat la Proiectul Educațional  ȘCOALĂ – BIBLIOTECĂ – CLUBUL NENIBOOK, sub deviza: READING IS FUN- ÎNCURAJĂM LECTURA!

Misterul feminității i-a provocat și fascinat totodată pe mulți scriitori, de-a lungul timpului. Nu întâmplător, literatura universală este marcată de figurile unor femei puternice care simbolizează idealuri.

De cele mai multe ori, personajele feminine sunt construite altfel decât restul personajelor literare, astfel încât unda de mister, neînțeles și problematic să ascundă ,,citirea” imediată a acestora. Chiar dacă sunt plăsmuiri ale imaginaţiei scriitorului, personajele feminine bine realizate artistic devin FEMEI cu voinţă puternică, exemple de comportament ce pot sluji ca modele tuturor tinerelor de astăzi.

Prin această activitate ne-am propus un studiu comparativ al personajelor feminine în câteva scrieri reprezentative pentru literatura română și engleză. Literatura constituie o punte între aceste popoare, iar personajele sunt purtătoare de valori general-umane. Indiferent de cultură, de mentalităţi, tradiţii, obiceiuri, religie sau aspectul fizic, în esenţă, trăirile, pasiunile, aspiraţiile, problemele sunt mereu şi oriunde aceleaşi. Prin activitatea noastră  am evidenţiat ideea că literatura poate şterge graniţele dintre aceste lumi.

Obiective generale:

– Valorificarea potenţialului creativ al elevilor, cu privire la capacitatea acestora de a înţelege şi de a exprima, dintr-o perspectivă personală, viziunea despre lume, despre condiţia umană, aşa cum sunt ele reflectate în literatură;

Competențe  specifice:

– Stimularea lecturii avizate a textelor beletristice, bază a formării unei personalităţi culturale deschise;

– Valorizarea competenţelor de documentare, de comprehensiune, argumentare şi reflecţie personală ale elevilor.

Astazi, 21 octombrie 2022, băieții claselor a IX-a B, a X-a D și a XI-a D au încheiat într-o atmosfera de sărbătoare modulul 1, printr-un meci de fotbal amical, arbitrat de domnul profesor Turtoi.

A fost un meci frumos, disputat sub semnul fair-playului, într-o zi însorită și caldă de toamnă, în aplauzele galeriilor care au fost la înălțime, încurajându-și din tot sufletul echipele preferate.

Pe 24 octombrie 2022, se împlinesc 77 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite.

Am celebrat acest eveniment împreună cu elevii clasei a XI-a E, încercând să aflăm mai multe  despre ONU (membri, organizare,  sedii, organizații afiliate, contributori, membri finantatori, etc). Astfel vineri,  21 octombrie 2022,  am vizionat, am analizat și am discutat împreună un material informativ pe această temă.

În data de 15 octombrie 2022, elevii clasei a IX-a C au participat la Festivalul de Chimie 2022 “Totul e chimie/ It’s all about chemistry”, unde au avut acces la experimente distractive și educaționale, demostrative sau interactive, organizatorii propunându-și să aducă JOCUL, ARTA si BUCURIA în studiul chimiei, să comunice publicului larg VALOAREA CHIMIEI între știintele fundamentale şi să sublinieze rolul esenţial al chimiştilor și al chimiei în abordarea provocărilor epocii curente, să dezvolte RELAŢII DE COLABORARE între universităţi, licee, şcoli, institute de cercetare, laboratoare, mediul de afaceri și industrie.

Festivalul a fost organizat de American Chemical Society (ACS) Romanian Chapter și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie-ICECHIM, în colaborare cu Societatea de Chimie din România, Institutul de Chimie-Fizică “I. Murgulescu” București, Facultatea de Chimie a Universității din București, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii a Universității POLITEHNICA București, Asociaţia Studenţilor Chimiști UniBuC, Eduland şi Playouth, fiind mediatizat via social-media/FB @festivalchimie.acs și digital-media/Liceenii SMART, Canal 33.

Din dorința de a ne exprima vocea cu privire la ceea ce trebuie să facem pentru a ne asigura că sănătatea mintală și starea de bine devin o Prioritate Globală pentru toți, noi, cadrele didactice și elevii Colegiului Tehnic “Costin D.Nenițescu” am desfășurat, în cadrul Proiectului “Săptămâna Sănătății Mintale” (10-14.10.2022), numeroase activități care au avut ca scop evidențierea mesajului OMS.
Obiectivele acestui proiect au urmărit promovarea unor valori umanitare, implicarea activă a tinerilor în conștientizarea și menținerea stării de bine la nivel mental, responsabilizarea față de sine și de cei din jur, implicarea activă în viața socială, cultivarea simțului artistic și dezvoltarea abilității de folosire a limbii române și a limbilor străine în comunicare.

Activitățile proiectului s-au desfășurat sub diferite forme:
1.ateliere de lucru, în care subiectul sănătății mintale a fost abordat din perspective multiple (psihologic, științific, artistic); 2.dezbateri, în cadrul orelor de Consiliere și Orientare, a diferitelor aspecte identificate și evidențiate în urma vizionării materialelor puse la dispoziție de coordonatorii proiectului– “Ce este sănătatea mintală”, “Care sunt principalele tipuri de boli mintale și incidența lor în rândul tinerilor”, “Starea de bine – condiție a păstrării sănătății mintale”; 3.realizarea de proiecte în limbile română, engleză și spaniolă pe tema sănătății mintale; 4.realizarea de colaje de imagini, afișe și desene pe tema proiectului, prezentate într-o expoziție cu vizionare.

Proiectul a fost derulat la orele de Consiliere și Orientare și la orele de Limbi străine la clasele a – IX-a A, B, C, D, G, clasele a X-a A și D, clasele a XI-a A, B, C și D și la clasele a XII-a A și D.
Activitatea finală a constat în organizarea unei expoziții de colaje, proiecte și desene pe tema sănătății mintale la care au contribuit elevi de la clasele a IX-a B,C, D, clasele a X-a A și a X-a D, clasele a XI-a A, B, C și a XII-a D.
Evaluarea activităților proiectului s-a realizat prin aplicarea unor fișe de feedback la orele de Consiliere și Orientare.

https://nenitescu.ro/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Video-2022-10-21-at-14.39.28.mp4

Vineri, 7 octombrie 2022, elevii claselor a IX-a F, a X-a B și a XI-a D au vizionat transmisiunea în direct a unei noi lecții multidisciplinare, cu un format inedit, ”Educație la Înălțime”, din cel mai mare port de la Marea Neagră din Europa, Portul Constanța.
”Educație la Înălțime” este un proiect creat și implementat de către Asociația Însemne, în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului României, cu sprijinul Ministerului Educației. Drona a survolat portul Constanța și cei care au urmărit lecția au făcut cunoștință cu elemente de istoria navigației, instrumente de navigație, vase celebre, porturi gigantice și evenimente regale petrecute în portul Constanța de-a lungul timpului.
La ‘cârma’ lecției au fost doi profesori, Mirela Spiță și Nicu Bujor, care au pregătit o lecție plină de jocuri, experimente și la care au avut invitați avizați, specialiști în navigație, un pilot de vas și coordonatorul terminalului de pasageri din portul Constanța, care au răspuns copiilor la întrebările legate de navigație și orientare pe mare, de istoria navigației, în general, și istoria portului Constanța, în special. Lecția s-a încheiat cu provocări cu premii pentru elevii înscriși la transmisiunea în direct.

Elevii claselor a X-a A și a IX-a E, însoțiți de doamnele profesoare Stan Camelia și Tudor Mihaela au participat în ziua de 30 septembrie 2022 la evenimentul ”Noaptea Cercetătorilor Europeni”, Ediția a XVIII-a, la Casa Oamenilor de Știință, București, activitate științifică ce combină educația cu divertismentul (expoziții, experimente în care publicul a fost implicat activ, conferințe, jocuri și multe altele).

În data de 22.09.2022, ora 19.30 elevii claselor a X-a A, a XI-a C și a XII-a B au participat la premiera spectacolului ”Moara cu noroc” după Ioan Slavici, regia Alina Hiristea, spectacol prezentat pe scena Teatrului  Nottara, în cadrul proiectului  ”Teatrul, o nouă normalitate # REINVENTARE” cod CALL04-65 din cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021”.

Profesori însoțitori: Stan Camelia Gheorghița, Bădiță Ana-Maria, Niculae Marilena

LIMBILE STRĂINE – IZVOR DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
Conform ideii că lumea se bazează pe principiul culturilor, obiceiurilor, credinţelor şi limbilor, investiţia în educaţia multilingvistă a elevilor reprezintă investiţia cea mai sigură într-un viitor prosper. Diversitatea lingvistică a devenit în prezent mai vizibilă ca niciodată, din ce în ce mai des, cetăţenii europeni se confruntă cu situaţii în care sunt nevoiţi să vorbească în altă limbă decât cea maternă. Dozând corect competenţele lingvistice şi cele pedagogice, profesorilor de limbi străine le revine astfel un rol esenţial în construirea unei lumi a multilingvismului.

AN ȘCOLAR 2021-2022

Elevii clasei a XI-a F, calificarea Operator industria de medicamente și produse cosmetice, au avut în perioada 14 – 17 iunie, ultima săptămână de stagii de practică.

Elevii s-au implicat într-o activitate practică pe cât de frumoasă, pe atât de utilă: au preparat săpun handmade. Săpunul a fost realizat prin metoda de saponificare la rece, o metodă folosită în cazul produselor de calitate superioară.

Săpunul obținut prin metoda la rece are conținut foarte ridicat de glicerină, ceea ce conferă acestuia proprietăți emoliente deosebite.

În cazul săpunurilor obținute industrial, glicerina este extrasă pe parcusul reacției de saponificare și se utilizează în prepararea altor produse cosmetice.

Elevii clasei a XI-a F au preparat doua tipuri de săpun: un săpun de lavandă și un săpun cu boia dulce. La ambele rețete au fost folosite uleiul de măsline, ulei de cocos, ulei esențial de lavandă, flori de lavandă – pentru săpunul de lavandă, iar în cazul săpunului colorat s-a folosit boia dulce și ulei esențial din mandarine. Săpunurile pe bază de lavandă sunt reparatoare cutanate, cicatrizante. Săpunurile pe bază de ulei de mandarine conferă pielii un aspect vibrant, o stare de bine, fiind un ulei citric.

         Vineri, 20 mai 2022,  scriitoarea ANA BARTON s-a întâlnit cu  elevii din clasele  a X-a C, a X-a E și a XI-a B. Le-a vorbit despre cărți, despre citit, despre scris, despre relații și le-a dăruit caiete și stilouri. Le-a dăruit TIMP. Le-a explicat despre importanța scrisului de mână. “N-am mai scris cu stiloul din clasa a II-a”, a mărturisit un elev. Și au scris. Au scris ce-au vrut mâinilor lor. A fost un exercițiu emoționant. “SCRIE-TE!”, i-a sfătuit.

         Nu putea lipsi din acest dialog liber  ecranul albastru. Invitata le-a  împărtășit elevilor  idei despre noile tehnologii și le-a dat ca exemplu cartea lui Manfred Spitzer, “Demența digitală” .
           “Azi i-am cunoscut pe tinerii de la a X-a C de la Colegiul Tehnic „Costin Nenițescu”. M-a invitat diriginta lor, Ana Maria Bădiță, un soare și jumătate, dacă nu cumva un soare și trei sferturi. Mi-a făcut cunoștință și cu alți profesori din liceu și-am avut senzația că acolo e o galaxie nouă, una unde profesorii iubesc și prețuiesc elevii, elevii iubesc și prețuiesc profesorii, unde toată lumea e fericită la școală. M-am împărtășit și eu din fericirea lor, că sînt oameni generoși.
Am vorbit noi multe azi. Și despre citit, și despre noile tehnologii, cartea lui Manfred Spitzer, „Demența digitală”, a fost mult pomenită azi, am și scris ce-au vrut mîinile noastre, ocolind pe cît a fost cu putință mintea cea învățată să controleze ea tot – mulțumim frumos, Pelikan România, pentru stilouri și caiete –, am auzit și „N-am mai scris cu stiloul din clasa a II-a”, m-am bucurat de felul în care știu ei să fie liberi pentru că n-a fost nevoie să-i rog de două ori să ne tutuim, au vrut din prima și mi s-a părut că le-a plăcut treaba asta, am trăit un dialog intens timp de două ore, ne-am oglindit unii în alții fără frici, fără să apărăm imagini, și știu deja că privirile lor vor rămîne cu mine multă vreme de-acum înainte. A fost o zi cu sori, mulțumesc pentru lumină.” Ana Barton

Astazi 9 mai 2022 au fost prezentate  domeniile de licență – specializările  de la Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.

Au fost prezenți elevii  din clasele a XI a B respectiv a XII a B, domeniul : Industrie alimentară, specializarea Tehnician analize produse alimentare.

A fost prezentat un scurt istoric al facultății, dotarile acesteia,  procedura de admitere precum și actele necesare admiterii în sistemul universitar.

Domeniile de licență- specializări prezentate  au fost :

  • Zootehnie – Zootehnie
  • Ingineria produselor alimentare

– Tehnologia produselor agroalimentare

-Protecția consumatorului și a mediului

  • Științe inginerești aplicate – Științe gastronomice

Durata studiilor: 4 ani

Forma de invățământ: cursuri de zi

Elevii au dat dovadă de interes, recunoscând ca ar fi interesati sa urmeze cursurile la una din specializările specificate mai sus.

Fii avocat în școala ta este un proiect care face parte din Programul de educaţie juridică organizat de Uniunea Naţională a Barourilor din Romȃnia și de Baroul București în colaborare cu instituţiile de învăţămȃnt preuniversitar.

Activităţile, coordonate de dl avocat Cătălin Preotu, se  desfășoară în liceul nostru timp de cinci săptămȃni , începȃnd cu data de 5 mai 2022. Sunt implicaţi în acest proiect elevi de la clasele a IX a C, a X a A si a XI a D.

Pornind de la studii de caz, elevii au oportunitatea de a se informa, de a-și exprima părerea și de a pune întrebări referitoare la: libertate și reguli, tipuri de infracţiuni, traficul de persoane, măsuri de apărare a minorilor,  păstrarea secretului referitor la viaţa privată sau la corespondenţă, infracţiuni contra patrimoniului, traficul de droguri, criminalitatea cibernetică , comerţul electronic. Așadar, teme de interes maxim în societatea actuală!

În săptămâna 11-14 aprilie 2022, clasele a IX-a C, a X-a B, F, G, a XI-a A,C,D și a XII-a B, C și E au participat la activități cu tema „Educație pentru mediu”. Acestea s-au desfășurat sub diferite forme: dezbateri, prezentări de materiale educaționale, vizionări de filme specifice.

Activitățile au avut ca scop prezentarea unor modalități de reducere a emisiilor de carbon, de schimbare a obiceiurilor individuale zilnice sau a unor modalități care să ajute la înțelegerea impactului poluării asupra mediului și calității vieții, precum și prezentarea unor moduri de viaţă durabile și sustenabile prin cultivarea interesului pentru menţinerea unui mediu înconjurător curat. Au vizat, de asemenea, dezvoltarea conștiinței, la elevi, pentru protejarea mediului înconjurător, pentru promovarea de soluții ecologiste la problemele de mediu din România – protejarea spațiilor verzi urbane și găsirea unor măsuri de depoluare a orașelor, conștientizarea consecințelor schimbărilor climatice, responsabilizarea personală a tuturor membrilor comunității, înțelegerea valorii demersului personal și stabilirea rolurilor, a etapelor și a țintelor campaniilor ecologice naționale și mondiale.

Ziua de 11 aprilie 2022 a fost dedicată Educației financiare. Elevii de la clasele a IX-a A, a IX-a E, a X-a A, a X-a B, a XI-a B, a XI-a C și a XI-a F au participat la activități specifice, care au urmărit evidențierea importanței educației financiare solide pentru definirea unui parcurs socio-profesional pozitiv.
Prin intermediul acestor activități, elevilor le-au fost prezentate diferite strategii de gestionare a banilor și modalități de corelare a cunoștințelor acumulate în școală cu realitatea economică. Activitățile au urmărit, de asemenea, conștientizarea elevilor asupra aspectelor financiare ale vieții de zi cu zi și formarea unor deprinderi de explorare/investigare a fenomenelor bancare și financiare.

În zilele 23 si 24 martie 2022, la Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu”, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Sector 3, București (CPECA Sector 3) a desfășurat activități de prevenire și combatere a consumului de droguri și alternative de petrecere al timpului liber. Au participat clasele a IX-a A, B, D, E și a X-a B, D.
Activitățile se înscriu în seria acțiunilor de prevenire și combatere a consumului de droguri din cadrul parteneriatului Agenției Naționale Antidrog (A.N.A.) cu Ministerul Educației.
Linkuri utile: http://ana.gov.ro

Elevii clasei a X-a A, însoțiți de doamna dirigintă, au vizitat Galeria de Artă Romȃnească Modernă  din cadrul Muzeului Naţional de Artă al Romȃniei. Ghidul muzeului a intermediat întȃlnirea cu lucrări celebre semnate de Theodor Aman, Theodor Pallady, Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Constantin Brȃncuși, Dimitrie Paciurea.

Ziua Internaţională a Francofoniei

         În fiecare an, la 20 martie, cele 84 de ţări şi guverne de pe cinci continente, având statutul de membri sau observatori ai Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, sărbătoresc Ziua Internaţională a Francofoniei. Această dată marchează comemorarea semnării, în 1970, la Niamey (Niger), a tratatului referitor la crearea Agenţiei de Cooperare Culturală şi Tehnică (ACCT), devenită ulterior Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF, 2002). Sediul OIF se află la Paris.

Focus Francophonie

      În perioada 14-18 martie 2022, în cadrul proiectului Focus Francophonie s-au desfășurat la Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu din București mai multe activități dedicate Zilei Internaționale a Francofoniei. Astfel, elevii din clasele  a IX-a D, a IX-a E, a X-a B, a X-a C, a X-a G, a XI-a B, a XI-a E, a XII-a C au realizat prezentări PowerPoint, afișe, colaje, au confecționat steagurile țărilor francofone/felicitări/ Turnul Eiffel în format 3D, au pictat tricouri cu mesaje în limba franceză, au citit un fragment în limba franceză din opera preferată, au interpretat melodii în limba franceză, au realizat fotografii despre tema dată etc.

“Ziua Națională a Meseriilor”, instituită prin lege din anul 2019, este dedicată organizării de evenimente educaţionale pentru promovarea învăţământului profesional şi tehnic, precum şi a meseriilor, în general.

Pentru școala noastră, ziua de 11 martie 2022, “Ziua Națională a Meseriilor”, a constituit un prilej binevenit pentru organizarea unor întâlniri cu reprezentanți ai unor firme din Capitală, cu părinți, profesori universitari de la UPB, precum și cu foști absolvenți ai liceului, actuali studenți ai UPB.
Programul zilei s-a axat pe prezentări și discuții despre noile meserii, generate de dezvoltarea tehnologiei și de evoluția rapidă a digitalizării, precum și pe schimbarea paradigmei educaționale la nivel mondial, pe oportunități de învățare activă și pe cultura formării profesionale.
De asemenea, discuțiile au vizat și creşterea gradului de conştientizare a nivelurilor de calificare profesională recunoscute la nivel internațional şi modalități de schimbare a mentalităţii în privinţa importanţei şcolilor de calificări profesionale recunoscute.

Pe 3 martie 2022, elevii clasei a XII-a C s-au mobilizat exemplar în contextul crizei umanitare din Ucraina. Au donat alimente neperisabile, lapte praf, apă, pamperși, produse de igienă pentru adulți și copii.
Tragedia acestor oameni i-a sensibilizat și i-a determinat să își dorească să contribuie la ajutorul oferit de populația României, încercând să aducă astfel o rază de speranță, să transmită că acei oameni care au nevoie de ajutor nu sunt singuri în această încercare. Faptul că au putut să ajute i-a făcut să se simtă mai aproape de alți oameni, să simtă ca au mai atenuat din tragedia refugiului.
Cu fiecare activitate de voluntariat, copiii devin mai responsabili și mai altruiști.

Sărbătorită din anul 1986, Ziua Mondială a Scriitorilor a fost propusă de Congresul Internațional al PEN Club. Organizația PEN Club International (poeți, eseiști, nuveliști) a fost fondată la Londra în 1921 și este o asociație ce include scriitori ai tuturor genurilor literare, de la traducători și jurnaliști până la istorici, și are ca scop promovarea prieteniei și colaborării intelectuale între scriitorii din întreaga lume. Ideea fondării acestei asociații a venit de la scriitorul englez C. A. Dawson Scott, iar primul președinte a fost scriitorul englez John Galsworthy. Mai mult, această organizație a fost considerată drept primul ONG din lume, iar printre membrii ei s-au numărat scriitori cum ar fi Joseph Conrad, Elizabeth Craig, George Bernard Shaw şi H.G. Wells.
În prezent, PEN International are filiale în peste 100 de țări și este cea mai mare organizație literară din lume, una din principalele sale preocupări fiind lupta pentru libertatea cuvântului.
Există filială și în România-PEN Clubul Român. A fost fondat în 1923, iar printre membri și inițiatori s-au aflat și mari poeți și scriitori români-Lucian Blaga, Ion Barbu, Camil Petrescu, Ion Pillat, Liviu Rebreanu, Mihail Sebastian, Mircea Eliade, Ion Minulescu, Octavian Goga, Vasile Voiculescu. Deși o perioadă nu a funcționat, PEN Clubul Român și-a reluat ulterior activitatea, sub coordonarea poetei Anei Blandiana.
Pe 3 martie 2022, de Ziua Mondială a Scriitorilor, elevii din clasele a IX-a D, a X-a F, a XI-a A și a XI-a B au realizat postere, au vorbit despre scriitorii preferați, despre operele acestora, etc.

Ziua naţională a lecturii este marcată, începând din anul 2022, la data de 15 februarie.
A fost aleasă data de 15 februarie deoarece reprezintă ziua de naştere a două mari personalităţi ale României: Titu Maiorescu (membru fondator al Academiei Române și personalitate remarcabilă a României de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Ales deputat în 1871, a inițiat o serie de proiecte de lege pentru reorganizarea învățământului rural, inclusiv acela de introducere a limbii române ca obiect de învățământ în licee. A fost profesor la Facultatea de Litere și Filosofie si rector al Universității din București între anii 1892 și 1897, prim-ministru al României între anii 1912 și 1914 si autorul celebrei teorii sociologice a “formelor fără fond”, baza junimismului politic și “piatră de fundament” pentru operele celebre ale lui Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Ion Creangă și Ioan Slavici ) şi Spiru Haret (matematician, astronom și pedagog român de origine armeană, membru titular al Academiei Române, renumit pentru organizarea învățământului modern românesc din funcția de ministru al educației, pe care a deținut-o de trei ori. El a fost, poate, cel mai mare reformator al școlii românești din secolul al XIX-lea).
Ziua Națională a Lecturii a fost sărbătorită la Nenițescu în intervalul 11.00-11.15 prin citirea/lecturarea cu voce tare a unor fragmente din cărțile preferate ale elevilor și profesorilor – la clasele a IX-a C, a X-a B, a X-a C, a XI-a A și a XII-a D.

Ziua Culturii Naţionale este marcată în fiecare an, începând din 2011, la 15 ianuarie, data aleasă fiind aceea a naşterii poetului naţional al românilor, Mihai Eminescu (1850-1889).
Școala noastră derulează Proiectul “Dor de Eminescu în săptămâna în care se celebrează ziua de naștere a lui Eminescu și Ziua Națională a Culturii. Anul aceasta, între 10 și 16 ianuarie 2022,  s-au implicat în proiect clasele a IX-a A, a IX-a E, a X-a A, a X-a C, a XI-a A , a XI-a F, a XII-a A.
Profesorii din aria curriculară Limbă și Comunicare desfășoară activități diverse, de la recitări de poezii în limbile română, engleză, spaniolă și franceză, vizionări de filme despre personalitatea lui Eminescu- evocat de alți mari poeti, scriitori și critici literari cum ar fi Tudor Arghezi, Ioan Slavici, George Călinescu, până la expoziții de carte din biblioteca școlii și de proiecte ale elevilor- desene, colaje care ilustrează viziunea lor despre Poetul Nepereche al României.

Școala de Bani este programul național de educație financiară al Băncii Comerciale Române care se adresează tuturor categoriilor de vârste (adulți, tineri, adolescenți și copii) care își propune să contribuie la creșterea gradului de educație financiară din țară.

În școala noastră s-a derulat cursul de educație financiară ” Cum să fii responsabil financiar?”.  Elevii au fost învățați să își gestioneze banii cu responsabilitate, să înțeleagă care sunt factorii care îi determină să ia anumite decizii financiare, cum să economisească pentru a-și îndeplini mai ușor anumite dorințe și cum să folosească banii ca un instrument care să-i ajute să se dezvolte și să aibă o viață mai bună.

Au fost vizionate materiale video, au avut loc discuții cu elevii din clasele a X-a A, B, C, F, a XI-a A, B, C,  D, F, iar la final aceștia au completat pe platforma dedicată un scurt quiz în urma căruia au obținut diplome de participare.

Baterel, Eroul Reciclării este o campanie națională de educație ecologică, de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor destinată tuturor elevilor.

Au colectat deșeuri electrice și electrocasnice, precum și baterii uzate, elevii din clasele a IX-a E, a XI-a A, a XI-a E, a XII-a A, a XII-a E.

Baterel, Eroul Reciclării este o campanie națională de educație ecologică, de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor destinată tuturor elevilor.

Provocările lansate lunar stimulează creativitatea și încurajează gândirea critică și competențele civice, iar premiile oferite stimulează competiția între elevi.

Provocarea 2 a mobizat elevi din clasele a IX-a E, a XI-a A și a XII-a E care au realizat globuri din deșeuri electrice și electronice cu care au împodobit bradul care prin tradiție se află la intrarea în școală, în fiecare an, în luna decembrie. Fiecare obiect creat a fost însoțit de câte o prezentare demnă de un glob fermecat prin care să putem spera la o planetă mai curată.

Obiectivul acestui proiect a fost realizarea de produse Eco Friendly, decorațiuni de Crăciun din materiale reciclabile, biodegradabile, educarea relaţiilor umane în cadrul comunităţii, precum și sensibilizarea prin acțiuni de recunoștință și caritate, valorificând, în același timp, şi potenţialul de creativitate al copiilor şi al dascălilor.

Au participat elevi din clasele a IX-a E, a X-a C, a X-a F, a XI-a A, a XII-a E.

GIRLS GO CIRCULAR este un proiect educațional finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Junior Achievement în opt țări – Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Ungaria. Se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani și urmărește să încurajeze fetele, în special, fără a exclude băieții, să se orienteze către domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică).
Proiectul GIRLS GO CIRCULAR este un program de învățare online despre economia circulară, urmărind dezvoltarea competențelor digitale și antreprenoriale ale fetelor din Europa cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani.

Din liceu au participat elevi din claseele a IX-a E, a XI-a A, a XII-a E.

girls go circular

Elevii clasei a XI-a C au amenajat “COLȚUL DE COMPOSTARE DIN CURTEA ȘCOLII”, ca o formă de încurajare a reciclării selective și a eliminării resturilor biodegradabile.

“La TINEri este Puterea” este un proiect al cărui scop este de a ajuta participanții să devină activi pe piața muncii, să fie motivați să își continue studiile, să-și descopere și să își dezvolte potențialul și este destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani.

A fost lansat la nivel național de compania Coca-Cola HBC România în parteneriat cu Asociația The Social Incubator și este implementat la clasele a XI-a și a XII-a, fizic/online, sub forma unor ateliere de lucru, susținute de trainieri pentru dezvoltarea personală și profesională a participanților, și pe aplicația mobilă, cu ateliere interactive pentru tineri.

La nivelul liceului au participat la acest proiect elevii claselor  a XI-a A, a XI-a C, a XI-a D, a XI-a E, a XI-a F și a XII-a B, a XII-a C, a XII-a E.

În săptămâna 1-19 noiembrie 2021, la nivelul unității de învățământ s-a derulat Campania “19 Zile de activism civic”.

Activitățile s-au desfășurat sub formă de ateliere de lucru, realizare de desene-mesaj pornind de la exprimarea opiniilor pe scurt, anonim, și încheind cu discuții pe marginea unor situații ipotetice și cu prezentarea rezutatelor unui Studiu Sociologic referitor la abuzul și neglijarea copiilor, realizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Organizația „Salvați Copiii”.

“Prevenirea pericolelor TIC (tehnologia informației și a comunicațiilor)” a fost abordată la clasele a IX-a A, a X-a C, a XI-a E, F, a XII-a E, in timp ce “Prevenirea violenței și abuzului sexual asupra copiilor” –tema principală 2021, “Prevenirea neglijării” și “Prevenirea dependenței și a abuzului de substanțe” au fost discutate la clasele a XI-a A, a X-a F, a X-a C, a XII-a C și a XII-a D.

S-au organizat activități variate, de la work-shop-uri, afișe, colaje pe teme referitoare la prevenirea abuzurilor până la realizarea de desene care să scoată în evidență mesajele anti-violență ale copiilor, realizarea de proiecte media, filme și clipuri cu mesaje anti-violență.

eLiberare este un proiect de educație socială care urmărește prevenirea și combaterea traficului de persoane și a exploatării sexuale în România.

Strategia proiectului are 4 direcții fundamentale: informare și conștientizare, training-uri de prevenire, identificare și referire, asistență externă pentru reintegrare și Advocacy & Politici publice.

Anul acesta, au participat la proiect clasele a X-a B, C, E, F, a XI-a A, D, E, F, a XII-a A, B, E.

În vederea creșterii conștientizarii liceenilor din Sectorul 3 privind importanța chimiei în viața de zi cu zi și încurajarea lor să aleagă o carieră în domeniul științelor exacte, dar și pentru îmbunătățirea performanțelor profesorilor de chimie, în special în domeniul chimiei practice, ținând cont de rolul esențial al acestora în formarea elevilor, în data de 22.10.2021 a fost încheiat un Protocol de colaborare între Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” și Asociația INFORMART.

Colaborarea între cele două instituții se desfășoară în cadrul proiectului CHIMIE 360 – împreună în lumea Chimiei, implementat de Asociația INFORMART, în parteneriat cu Universitatea din București și lnstitutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Materialelor și finanțat de Primăria Sectorului 3 din fonduri nerambursabile de la bugetul local.

Astfel, în data de 22.10.2021, reprezentanții Asociației INFORMART, Dr. Mihaela Florea și Dr. Florentina Neațu, au susținut on line prezentarea intitulată „Chimia de lângă noi”, la care au participat un număr total de 60 de elevi, din clasele a IX-a A, a X-a A și a XII-a A.

 

Aptitudinile şi experienţa practică influenţează mai bine de trei sferturi din deciziile pe care le luăm zilnic. Cunoştinţele dobândite în şcoală sunt utile în măsura în care pot fi folosite în viaţa reală, dar ceea ce face diferenţa între o slujbă şi o carieră de succes este experienţa de viaţă.

Dacă vrei să afli cum să îţi conduci propria afacere, să înveți să comunici eficient, să îţi administrezi finanţele sau să-ți găsești drumul în viaţă, Junior Achievement România te poate ajuta!

Prin programele de educaţie economică, antreprenorială, financiară şi de orientare în carieră, elevii de liceu învaţă ce presupune o carieră bazată pe valori etice, succesul profesional şi mecanismele economiei de piaţă.

În acest an, școala noastră derulează programe de Educație economică și financiară (a XI-a A, a XII-a E), Educație antreprenorială (a IX-a E, a XI-a A), Educație pentru sănătate (a XI-a A, a XII-a E), Educație STEM (a IX-a E, a XII-a E).

JA inspire

Ziua Europeană a Limbilor vorbite este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, plurilingvismul, învățarea limbilor străine  pe durata vieții și are ca obiectiv atragerea atenției asupra învățării unei limbi străine și sensibilizarea publicului cu privire la existența și valoarea tuturor limbilor vorbite în Europa.

La noi în școală, activitatea s-a desfășurat pe 26 septembrie 2021 cu elevii clasei a X-a C.

“Noaptea Cercetătorilor Europeni” este un eveniment promovat de Comisia Europeană, înscris în seria acțiunilor Marie Skłodowska-Curie și care și-a propus să celebreze Știința ca Erou ce a făcut posibilă deschiderea lumii.
Desfășurat anual, în ultima zi de vineri a lunii septembrie, evenimentul din 24 septembrie 2021 a fost organizat în 29 țări, peste 400 orașe europene și nu numai găzduind întâlniri cu cercetători și oameni de știință. “Noaptea Cercetătorilor” se adresează minților curioase, oferind o paletă largă de activități științifice și educative. De asemenea, această inițiativă are ca scop atragerea tinerilor spre o carieră în cercetare.

Vineri, 24 septembrie 2021, elevii clasei a XII-a C au participat la acest eveniment european în cadrul căruia au aflat despre cele mai noi descoperiri din domeniul fizicii și chimiei, al știintei, în general. Copiii au fost foarte interesați de ultimele descoperiri astronomice, de experimente menite să explice anumite fenomene atmosferice și de întreaga manifestare, care s-a dovedit o adevărată călatorie in lumea experimentelor inedite.

În perioada 20 septembrie – 10 octombrie 2021, Ministerul Educației împreună cu UNICEF au organizat „Cea mai mare lecție despre vaccinare”, o activitate dedicată informării corecte a elevilor în privința vaccinării și a măsurilor de siguranță sanitară în școală, care a fost desfășurată cu elevii claselor a IX-a A, a XI-a A, a XI-a E și a XII-a E.

În cadrul activităților au fost purtate discuții libere despre COVID-19 – ce este și cum poate fi prevenit, au fost prezentate materiale informative, s-a răspuns la cele mai frecvente întrebări legate de vaccinare și s-a vorbit despre știrile false care inundă rețelele de socializare, cu scopul combaterii dezinformării.

Clubul de Lectură Nenibook a fost înființat în 2018 la inițiativa prof. Ioana Grosuleac și cu sprijinul Ariei Limbă și Comunicare.

Se bazează pe un parteneriat activ și permanent cu Editura Art, care sponsorizează clubul cu 50% din valoarea titlurilor achiziționate de la editură, prin intermediul clubului. Acest fapt a atras numeroși elevi de la toate profilurile si specializările, care au avut astfel acces la sute de titluri de referință din literatura română și universală. Pe lângă achiziționarea de cărți, clubul a organizat concursuri de recenzii si de creație literară cu premii și diverse alte activități cu largă implicare a elevilor : Blind Date cu o carte, Poezie pe farfurie, Târgusor de carte la Nenitescu, Concurs de asamblat căsuțe de turtă dulce. Clubul are acum și locul său dedicat în liceu (sala 24) și reprezentare virtuală (pagina Nenibook).