Dotări

O atenţie specială s-a acordat asigurării bazei materiale, mijloacelor de instruire, ca suport pentru curriculum, prin care să se faciliteze trecerea de la un învăţământ centrat pe profesor la un învăţământ centrat pe elev.
În concordanţă cu conţinutul curriculum-ului, s-a încercat ca prin modul de dotare a laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor şcoală, prin materialele didactice necesare şi prin echipamentele de instruire, manuale şi tehnologii didactice de utilizare a acestora, să fie promovată transformarea elevului într-un factor activ al propriei instruiri.
Elevii au la dispoziţie documentaţia, materialele şi echipamentele necesare executării directe a lucrărilor, sporind autonomia şi responsabilitatea fiecărui elev în parte.
A crescut numărul laboratoarelor de informatică; a fost achiziţionat soft educaţional şi profesori ai şcolii au fost implicaţi în elaborarea de soft educaţional; întreaga școală este racordată la INTERNET, pentru a permite elevilor şi profesorilor accesul permanent la informaţie.
Au fost procurate materiale şi echipamente pentru a permite activitatea de instruire în laboratoarele de specialitate, mod de lucru care favorizează independenţa în instruire prin efectuarea unor simulări de defecte, identificarea, localizarea şi remedierea acestora.

Cabinete / laboratoare / ateliere

- 2 laboratoare Informatică

- 1 laborator Biologie

- 1 laborator Fizică

- 2 laboratoare Chimie

- 1 laborator Metode fizico-chimice

- 1 laborator Chimie organică

- 1 laborator Chimie anorganică

- 1 laborator Chimie aplicată

- 1 laborator Tehnologic

- 1 laborator Electrotehnică

- 1 laborator Mașini electrice

- 1 laborator AMA

- 1 laborator Electronică

- 1 cabinet Limba română

- 1 laborator Limbi străine

- 1 sală de lectură

- 1 cabinet Geografie

- 1 cabinet Istorie

- 1 atelier Electomecanic

- 1 atelier Electric

Săli de clasă

Dotate cu

 • pupitre și scaune individuale
 • tablă ecologică
 • videoproiector
 • ecran proiecție
 • sistem audio
 • camere de supraveghere video
 • camere web monitorizare examene

Alte dotări

 • bibliotecă
 • cabinet consiliere
 • cabinet medical
 • sală de sport și teren cu pistă de atletism