Competențe Profesionale nivel III

Calificare: Operator industria de medicamente și produse cosmetice

Operatorul din industria de medicamente și produse cosmetice acționează și supraveghează exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor specifice domeniului industriei de medicamente și produse cosmetice.
După finalizarea şi absolvirea învăţământului profesional, absolvenţii susţin examenul de certificare a calificării profesionale. În urma promovării acestui examen, aceștia dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass și pot urma cursurile învățământului liceal sau se pot angaja în domeniul fabricării produselor cosmetice, produselor farmaceutice, operator la fabricarea săpunurilor.
Dacă optează pentru ciclul superior al liceului filiera tehnologică, pot obține o dublă recunoaştere: profesională şi academică, ce permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări profesionale de nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).