CNsigla noua
Asigurarea calitatii
nenitescu

Planul de acţiune al şcolii

2019-2025

 revizuit in 09.10.2020

pdf-icon-copy-min

Misiunea:

Onorându-şi statutul şi tradiţia în pregătirea generală şi profesională în domeniile Protecţia mediului, Industrie alimentară, Chimie industrială, Electric,  Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU” este dedicat dezvoltării personale şi profesionale a elevilor, în condiţii de calitate a procesului educaţional, asigurându-le şanse de integrare socio-profesională şi de continuare a învăţării pe tot parcursul vieţii.

Viziunea:

Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU” îşi propune să se constituie într-o organizaţie modernă, complexă, de dimensiune europeană, capabilă să ocupe şi să menţină prin întreaga activitate un loc de frunte în sistemul de Învăţământ Profesional şi Tehnic din Bucureşti.

 

 

“Caracterul unei scoli bune e ca elevul sa învete mai mult decât i se preda,

mai mult decât stie însusi profesorul”   (Mihai Eminescu)

 

Comisia pentru “Evaluarea şi asigurarea calităţii”:

       respnsabil - prof. Nica Mădălina

       membri: - prof.  Buta Otilia

                      - prof. Mitroi Cerasela

                       - prof. Mircea Elena

 

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA A CALITATII

AN SCOLAR 2019-20120

 

download

 

RAPORT DE ANALIZĂ 2019-2020

 

stiri 2

 

Misiune_Viziune_Nenitescu

 

 

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA A CALITATII

AN SCOLAR 2016-2017

 

download

 

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA A CALITATII

AN SCOLAR 2014-2015

 

pdf-icon-copy-min

 

RAPORT AL VIZITEI DE MONITORIZARE EXTERNA

12.04.2016 – 15.04.2016

pdf-icon-copy-min

RAPORT DE INSPECŢIE  DE VALIDARE A RAPORTULUI PROCESULUI DE AUTOEVALUARE

01.09.2014 – 31.08.2015

pdf-icon-copy-min

 

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA A CALITATII

AN SCOLAR 2013-2014

download

ŢINTE  STRATEGICE

Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte strategice pentru şcoala noastră, necesitând dezvoltare în continuare. Au fost identificate priorităţi noi ale şcolii pentru perioada următoare, care necesită stabilirea de obiective şi acţiuni prin Planul de Acţiune al Şcolii.

Priorităţile regionale şi locale stabilite prin ţintele strategice şi atinse prin planurile operaţionale care necesită dezvoltare în continuare sunt:

  • Adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii
  • Asigurarea de şanse egale privind accesul la învăţământ şi inserţia profesională a tinerilor
  • Dezvoltarea bazei didactico-materiale si atragerea de resurse financiare
  • Eficientizarea relatiilor parteneriale si dezvoltarea de noi parteneriate
  • Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic, în funcţie de nevoile identificate
  • Eficientizarea si dezvoltarea activitãþii de consiliere profesionalã a tinerilor

 

RAPORT GENERAL PRIVIND STAREA SI CALITATEA INVATAMANTULUI

LA COLEGIUL TEHNIC COSTIN NENITESCU

An scolar 2010-2011

clic aici

 

RAPORT ACTIVITATE COMISIA PROGRAME SI PROIECTE

AN ŞCOLAR 2010-2011

clic aici

stiri 2

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI  - Raport pentru anul şcolar 2009-2010, finalizat la data de 01.10.2010 de către CEAC    raport

RAPORTUL PROCESULUI DE AUTOEVALUARE 01.10.2010   raport