CNsigla noua
Comenius
nenitescu

Computer supported teaching and learning in the curriculum

Proiect multilateral - Comenius

COM-07-PM-R-254-B-BE

 

Raport final comun al proiectului - 2005-2008

 

Chestionar final de evaluare a proiectului - iunie 2008 - Consiliul Profesoral da la Grup Scolar de Chimie “Costin Nenitescu”

 

 

Incepand cu luna Septembrie 2005, scoala noastra a fost implicata activ in proiectul international „COMPUTER SUPPORTED TEACHING AND LEARNING IN THE CURRICULUM”, finantat de Comisia Europeana prin intermediul Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale. image001

 http://www.anpcdefp.ro/

 

Credem că acest proiect de dezvoltare educaţională a permis profesoril să invete sa lucreze mai bine impreună, interferand diferite culturi în termeni de respect, comportament politicos, inţelegand cultura fiecăruia şi, nu in ultimul rand, afland experienţele şi cunoştinţele celorlalti.

Prin acest proiect dorim sa devenim o prezenţă permanentă în sectorul de colaborare European şi să intreţinem relaţii de prietenie cu instituţii din străinătate, pentru a putea face cunoscută experienţa de a lucra şi a invăţa impreună.

Site-ul comun al proiectului a fost realizat de profesorii belgieni

http://www.geocities.com/sdp_ict0508/joint.html

 

Scopul principal al proiectului

IMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢEI TIC ŞI INTEGRAREA ACESTEIA IN CURRICULUM.

Ø realizarea obiectivelor cros-curriculare (educaţie pentru mediu, educatie civila, educaţie pentru sănătate, comportament social şi invăţare autonomă);

Ø educarea profesorilor şi elevilor către preocupare, toleranţă, solidaritate şi responsabilitate;

Ø cunoaşterea Uniunii Europene, obiectivele acesteia, rolul Uniunii Europene şi rolul cetăţenilor acesteia in lume;

Ø motivarea elevilor şi profesorilor să participe în proiecte locale, naţionale sau internaţionale prin beneficiile aduse de marile provocări şi de dinamismul creat in viaţa şcolară;

Ø lărgirea cunoştinţelor lingvistice şi sociale.                                                                                        

Beneficiile proiectului

Ø aplicarea in procesul de invăţare a ideilor inovatoare in legătură cu evaluarea de la egal la egal, comunicarea, abordarea multidisciplinară, integrarea IT.

Ø o platformă comună de invăţare şi predare asistată de calculator in curriculumul nostru, care să ne facă parte dintr-un proces European modern de invăţare.

Ø o mai bună cunoaştere şi deschidere faţă de culturi şi ţări diferite şi un interes adevărat in problemele lumii la toate nivelele;

Ø o contiunuă comunicare, zi de zi, intre profesorii şi directorii diferitelor şcoli;

Ø cultivarea ospitalităţii.

 

A brief overview of our SDP project 2005-2008Picture1
 
Our main aim is improving ICT competence and integration in the curriculum.
 
General aims:
-         raise awareness of ICT in a step-by-step approach
-         develop didactic strategies based on ICT and compare them
-         redefine the role of the teacher within the ICT environment: enquire which strategies a teacher requires to maximise his teaching methods
-         increase the number of teachers using ICT
-         improve the expertise of teachers through professional training
-         evaluate the added value of ICT
-         share good practice
 
Concrete aims
-         use the necessary software effectively:
o       word processing (MS Word, …)
o       spreadsheets (MS Excel, ….)
o       presentations (MS Powerpoint, MS Publisher, ….)
o       internet ( Internet Explorer, MS Outlook, Google, Yahoo, ….)
o       software for specific purposes: mathematics (Crocodile, Mathcad, …), languages (HotPotatoes, …), filming and editing software (MovieMaker, MS Visio, …), webquests, Audio software, Html (MS Frontpage, …)
 -         create didactic materials: lessons, assessment, tutorials for dissemination
-         develop an adequate ICT infrastructure taking into account the aims of the project
-         use elearning environments effectively
 
What is the expected impact?
In the end we hope to be better ICT skilled teachers who put these skills into practice and whose teaching strategies reflect the idea of blended learning. We’re convinced that with our step-by-step approach the project will gradually have an impact on the whole school community. There’s no doubt it will affect the level of implementation of ICT and blended learning, the school’s policy on didactics and teacher’s training and the school’s computer accommodation. As such the pupils will benefit highly from the project too.