CNsigla noua
Despre noi
nenitescu

1a

Colegiul Tehnic “Costin D. Nenitescu” funcţionează in actuala locaţie din anul 1968. Şcoala noastră este situată intr-un mini-campus la ieşirea din Bucureşti spre Autostrada Soarelui, in apropiere de Platforma Industrială Dudeşti.

Mini-campusul include:

- două corpuri de clădire cu:

                  - laboratoare de: fizică, biologie, chimie, analize fizico-chimice, informatică, electromecanică, electrotehnică.

                  - biblioteca

                  - cabinet multimedia

                  - cabinet medical

- sală de sport.

 

Elevii noştri sunt pregătiţi in specializari diverse cum ar fi:

 

Liceu zi:

 

Filiera teoretica - Specializarea - Stiinţe ale naturii

 

Filiera tehnologica

 - Profilul Resurse naturale şi protecţia mediului - Domeniul Protecţia mediului  Calificarea-Tehnician ecolog si Protectia calitatii mediului (intensiv engleză)

  - Profilul Resurse naturale şi protecţia mediului - Domeniul Industrie alimentară - Calificarea - Tehnician analize produse alimentare

  - Profilul Tehnic - Domeniul Chimie industriala - Calificarea -Tehnician chimist de laborator

  - Profilul Tehnic - Domeniul Electric- Calificarea - Tehnician Electrotehnist (intensiv engleză)

 

De asemenea pentru absolvenţii domeniilor: Protecţia mediului, Industrie alimentară, Chimie industrială şi Electric, in urma susţinerii unui examen de certificare,  şcoala eliberează Certificate de Competentă Profesională NIVEL IV - recunoscute la nivel European.

 

Incepand cu anul scolar 2015-2016 in scoala noastra functioneaza catalogul electronic- eCatalogS3 - o comunitate moderna intre profesori si parinti - implementat de Primaria sectorului 3. Parintii primesc notificari in timp real prin SMS / Email cu privire la absente, note si observatii.

Colegiul Tehnic "Costin Nenitescu" are 3 laboratoare de informatică echipate complet şi permanent conectate la Internet.

Şcoala mai deţine un cabinet multimedia, un laborator de analize fizico-chimice  si două de chimie aplicată la standarde europene, un laborator de fizică modern, dotat cu echipamente de ultimă generaţie (tablă interactivă SMART BOARD şi echipamente multimedia de prezentare a lecţiilor), un laborator de biologie echipat la standarde europene.

Fiecare sala de clasa este dotata cu videoproiector, ecran de proiectie si sistem de sonorizare.

In ficare sala de curs elevii beneficiaza de conexiune Wireless la Internet.

De 15 ani folosim ca mijloace alternative şi complementare de educaţie software educaţional Crocodile Physics, Crocodile Chemistry, Crocodile Mathematics, Crocodile Technologies şi Interactive Physics.

Din septembrie 2004 funcţioneză şi mediul virtual de invăţare - platforma AeL.

Incepand cu 2005 şcoala este implicată activ in proiecte şi parteneriate cu alte şcoli şi instituţii din ţară si din strainătate.

Proiectul Comenius "Computer supported teaching and learning in the curriculum" este proiectul care a schimbat radical imaginea şcolii pe plan local şi internaţional.

Din Ianuarie 2008 scoala noastra este Centru ECDL.

TRADIŢIE IN DOMENIUL CHIMIEI  TEORETICE ŞI APLICATE PRIN :

  Liceu -  filiera teoretică si tehnologică,

  Şcoală postliceală,

  Şcoală  profesională,

  Şcoală de arte şi meserii,

  Şcoală de maiştri.

   

  ANUL INFIINŢĂRII -  DENUMIRE :

              1948 -  Şcoală Medie Tehnică de Chimie - strada Batiştei , nr.19

 103

 ALTE SEDII SI DENUMIRI :                                                                                                                                                                                                                                                 

 • 1955 -  Grup Şcolar  Petrol  Chimie  Bucureşti - strada Snagov, nr.2
 • 1968 -  Liceul de Chimie Industrială nr.5  - B-dul Chimiştilor , nr.26
 • 1993 -  Grup Şcolar Chimie „COSTIN NENIŢESCU” - B-dul Theodor Pallady , nr.26
 • 2009 -  Colegiul Tehnic  „COSTIN D. NENIŢESCU” - B-dul Theodor Pallady , nr.26

 

 

Costin D. Nenitescu" TECHNICAL COLLEGE was founded in 1968. Our school is situated in a mini campus nearby the town limit, close to an important industrial platform. The mini campus includes 2 buildings with classes and laboratories, 1 building with workshops for practical studies and a big sports hall. It offers general and technical education to approximately 750 pupils (15 to 19 years old). Our pupils attend our school in classes of different profiles such as: Informatics, Natural Sciences, Environment Protection, Electronics, Modern Languages (English, French). "Costin Nenitescu" High school for Chemistry has two Information Systems laboratories, completely equipped, permanent INTERNET connection. For five years we are using in our curricula the following software: Crocodile Physics, Interactive Physics, Crocodile Chemistry, Crocodile Technologies and Crocodile Mathematics. In September 2004 we started with a virtual learning environment, called LEA (Learning Educational Assistant), which is a platform launched in every single high school in Romania, by the Ministry of Education and Research. For the moment, LEA is being used in the Physics, Chemistry, Geography and Biology. In the 2005 spring, 40 teachers took initial learning courses of IT and LEA, supported by the Ministry of Education and Research.

 

Informatii suplimentare , la sediul scolii din B-dul Theodor Pallady,  nr. 26

Tel. 3453865 / 3450920 ;Fax + 3453865 / 3450920

Bucureşti – sector 3

E-mail : gr.sc.nenitescu@b.astral.ro

Mijloace de transport : Metrou, staţia “1 Decembrie 1918” sau Tramvai  15, 27- statia OZANA