CNsigla noua
Stagii practica/agenti economici
nenitescu

 

Lista contractelor, acordurilor, parteneriatelor încheiate de către Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu” Bucureşti cu agentii economici in anul scolar 2015-2016

 

Nr.

Crt.

Obiectul contractului

Denumire agent economic

Nr./data contract

Durata contractului

Nr. Elevi instruiti

Clasa

Profesor coordonator

01.

Stagii de pregătire practică

S.C. BIOTEHNOS S.A.

2081/06.102015

Anul scolar

2015-2016

30

 

9D

10C

Mitroi Cerasela

02.

Stagii de pregătire practică

S.C. CASSTIL S.A.

2079/06.102015

Anul scolar

2015-2016

29

30

9E

9C

Lungu Daniela

04.

Stagii de pregătire practică

S.C. POLICOLOR S.A.

2082/06.102015

Anul scolar

2015-2016

22

25

10D

11C

Vasiliu Doina

Isfan Liliana

05.

Stagii de pregătire practică

S.C. CHIMCOM  IMPEX S.R.L

2078/06.102015

Anul scolar

2015-2016

17

12B

Vasiliu Doina

Isfan Liliana

Buta Otilia

06.

Stagii de pregătire practică

INSTITUTUL DE IGIENĂ PUBLICĂ ŞI SĂNĂTATE VETERINARĂ

2080/06.102015

Anul scolar

2015-2016

20

30

26

11 B

9B

10B

Buta Otilia

Capraru Cristina

 

CONVENTII  CADRU

Pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică în întreprindere/institutie publică de către elevii din învătământul professional si tehnic

ANUL SCOLAR 2014-2015

 

TIP CONVENTIE

NR./ DATA INTRARE/ IESIRE

PARTENERI

COORDONATORI RESPONSABILI DE PROIECT/ PROGRAM/

PERIOADA DE DERULARE

Conventie depractică – Resurse   Naturale si Protectia Mediului

1631/25.09.2014

SC BIOTEHNOS SA/ Colegiul Tehnic “Costin D. Nenitescu”

Director/ Catedra discipline tehnice

An Scolar 2014/2015

Conventie de practică – Resurse Naturale si Protectia Mediului – Tehnician analize produse alimentare

1632/25.09.2014

Institutul de Igienă Publică si Sănătate Veterinară/ Colegiul Tehnic “Costin D. Nenitescu”

Director/ Catedra discipline tehnice

An Scolar 2014/2015

Conventie de practică – Chimie Industrială

1629/25.09.2014

SC Policolor SA/ColegiulTehnic “Costin D. Nenitescu”

Director/ Catedra discipline tehnice

An Scolar 2014/2015

Conventie de practică – Protectia Mediului

1630/25.09.2014

SC Chimcom Impex SRL/ Colegiul Tehnic “Costin D. Nenitescu”

Director/ Catedra discipline tehnice

An Scolar 2014/2015

Conventie de practică – Resurse Naturale si Protectia Mediului

1628/25.09.2014

SC Casstil SA/ Colegiul Tehnic “Costin D. Nenitescu”

Director/ Catedra discipline tehnice

An Scolar 2014/2015

 

HARTA PARTENERIATELOR CU AGENTII ECONOMICI

an scolar 2007-2013

 (aici)

Denumire

Adresa

Telefon

M&V PLASTICS PROD. SRL

B-dul THEODOR  PALLADY  Nr. 57

021. 569.05.93

 

S.C.CHIMOPAR S.A.

B-dul THEODOR  PALLADY Nr. 50

021.345.30.95

fax.

021.345.10.37

 

S.C. POLICOLOR S.A.

B-dul THEODOR  PALLADY  Nr. 51

021.408.66.95

fax.

021.345.19.30

 

S.C.MICROSIN S.A.

Str. PERICLE  PAPAHAGI     Nr 51-63

021.345.20.66

 

S.C.CHIMCOM IMPEX S.R.L.

Str. CLUCERU  SANDU         Nr 2

021.255.15.69

 

Prin protocoalele existente parteneriatele cu agentii economici prevad, după caz:

  • posibilitatea de a desfăşura stagii de pregătire practică a elevilor în unităţile economice
  • consultanţă de specialitate
  • oferirea de locuri de desfăşurare a unor activităţi practice pentru elevi ,(în perioada vacanţelor) cu retribuirea acestora
  • furnizarea resursei umane adecvat pregătite de către şcoală, pentru completarea locurilor ivite în cadrul firmelor
  • sprijin din punct de vedere tehnic prin asistenţă la aplicarea programelor şcolare de specialitate
  • colaborarea în elaborarea CDL.