ACTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA LA LICEU CLASA a IX a

 • CARTE DE IDENTITATE ORIGINAL+ COPIE – ( ELEV+ AMBII PĂRINȚI)
 • CERTIFICAT DE NAȘTERE -ORIGINAL+COPIE ( ELEV )
 • FOAIE MATRICOLĂ I-VIII – ORIGINAL
 • ADEVERINȚĂ CU NOTELE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ- ORIGINAL
 • ADEVERINȚĂ CU MEDIA DE ADMITERE –ORIGINAL
 • FIȘA MEDICALĂ DE LA UNITATEA ȘCOLARĂ DE PROVENIENȚĂ+ ADEVERINȚĂ MEDICALĂ ELIBERATĂ ÎN ANUL ÎN CURS, CU MENȚIUNEA APT ÎNSCRIERE LA LICEU
 • 1 PLIC TIMBRAT ȘI/SAU 2 TIMBRE
 • DOSAR CU ȘINĂ
 • COPIE HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ PRIVIND TUTELA/CUSTODIA MINORULUI ( dacă este cazul)
 • PROCURĂ NOTARIALĂ PENTRU ÎNSCRIEREA MINORULUI LA LICEU, ÎN CAZUL ÎN CARE NICI UNUL DINTRE PĂRINȚI NU SE POATE PREZENTA PERSONAL ȘI DESEMNEAZĂ O ALTĂ PERSOANĂ SĂ FACĂ ÎNSCRIEREA.

A apărut broșura de admitere în învățământul liceal și profesional!

Aici găsiți informații despre metodologia și calendarul admiterii, aveți atașat un model de fișă de înscriere cu precizările de completare a acesteia, cât și planul de școlarizare pentru clasa a IX-a cu numărul de locuri și codul corespunzător specializărilor dorite.

coperta brosura

LICEU

coduri

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ

PROF COD

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT  2022

 • CARTE DE IDENTITATE- ORIGINAL+ COPIE
 • CERTIFICAT DE NAȘTERE- ORIGINAL+COPIE
 • FOAIE MATRICOLĂ IX-XII/XIII ORIGINAL+COPIE
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE ORIGINAL+ COPIE( dacă este cazul)

OBS!

 • CANDIDAȚII DIN PROMOȚIILE ANTERIOARE VOR ADUCE LA ÎNSCRIERE 2 FOTOGRAFII COLOR, MĂRIMEA 3×4
 • CANDIDAȚII DIN PROMOȚIILE ANTERIOARE, CARE AU SUSȚINUT DE CEL PUȚIN 2 ORI EXAMENUL DE BACALAUREAT ȘI CARE SE PREZINTĂ LA TOATE PROBELE DE EXAMEN ACHITĂ SUMA DE 376 LEI
 • CANDIDAȚII DIN PROMOȚIILE ANTERIOARE, CARE AU SUSȚINUT DE CEL PUȚIN 2 ORI EXAMENUL DE BACALAUREAT ȘI CARE SE PREZINTĂ LA ANUMITE PROBE ACHITĂ SUMA DE 65 LEI/PROBĂ

Înscrierea candidaților se face în perioada:

Sesiunea iunie-iulie: 23—27 mai 2022  – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

Sesiunea august – septembrie: 18 – 25 iulie 2022 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

bac program

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATULUI/ ACTULUI DE STUDII ORIGINAL

 • Cerere de eliberare a duplicatului (se completează la secretariatul unității școlare)
 • Declarație notarială, dată de titularul actului de studii, în care să se precizeze clar toate elementele pentru identificare precum și alte precizări care să confirme dispariția actului de studii respectiv.

Se va specifica, obligatoriu, următoarea mențiune: actul de studii original nu a fost lăsat gaj/garanție la o instituție de stat sau particulară, din țară sau din străinătate, și nu a fost înstrăinat cu bună-știință altei persoane fizice sau juridice.

 • Dovada publicării pierderii/furtului actului de studii în Monitorul Oficial al României, partea a III a.
 • Carte de identitate Original + Copie
 • Certificat de naștere/Căsătorie- Original + Copie
 • 2 Fotografii color, dimensiunea 3×4 cm.